ข่าวเศรษฐกิจ

ขอนแก่น เตรียมพบกับ BEYOND FOOD EXPO 2024 อีกครั้ง พร้อมยกระดับสินค้าไทย ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดนานาชาติ คาดเงินสะพัดกว่าร้อยล้าน

วันที่ 7 ก.พ. 2567 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซั จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การบริหารของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 งานแสดงสินค้าด้านอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยี ต่อเนื่องกันเป็น ครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม Tasto for Tomorrow เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยยกระดับให้สินค้าของไทยให้เลอค่า พร้อมร่วมพบปะกับผู้เชี่ยวขาญที่อยู่ในวงการอาหาร ต่อยอดขยายธุรกิจกับผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโรง หรือ GMSอันได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูซา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน-กวางสี พร้อมสยายปีกไปยังตลาดนานาชาติ โดยมีกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2567 ณ ฮดลล์ 2-3 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น คาดจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 ราย

นางสาวเพียงพิศ มากนวล ผู้จัดการโครงการ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น ในฐานะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 เปิดเผยว่า แนวโน้มของตลาดอาหารแห่งอนาคตจะมีอัตราการเดิบโตถึง 12.11% ภายในปี 2571 และภายในปี 2568 ตลาดอาหารแห่งอนาคตของโลกจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 3.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ผนวกกับประเทศไทยที่เป็นประเทศผู้สงออกอาหารอันตับที่ 12 ของโลก ในปี 2566 ปรับตัวตีขึ้น 3 อันดับ จากอันดับที่ 15 ของโลกในปี 2565 ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดงานได้เต็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร โดยจัดงาน BEYOND FOOD EXPO ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแฟลตฟอร์มที่จะชวยให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทยได้เชื่อมโยงกับนักธุรกิจจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง 6 ประเทศ หรือ GMS ผ่านกิจกรรมภายในงานและกระตุ้นเศษฐกิจในระดับภูมิภาค

“งาน BEYOND FOOD EXPO 2024 เป็นงานแสดงสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และเทคนโลยีครั้งที่ 2 มีเป้าหมายที่จะรวบรวม ผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัทและแบรนด์ มาร่วมจัดแสดงสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง ขนมและของหวาน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมไปถึงเทคโนโลยีในการผลิต บรรจุและแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุกิจ สัมมนาเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ เวิร์กช็อป การประกวด และการแช่งชันด้านอาหารและเครื่องดื่ม”

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ยการตลาดไมชในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “การสนับสนุนงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 อยู่ภายใต้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ (Domestic Exthibtion) โดยทีเสีบสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business matching ให้คำปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้กิดการเจรจาธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการจัดงานแสดงสินค้าให้ได้มาตรฐานดึงดูดผู้เข้าชมงานจากเมืองรอบข้าง อีกทั้งตั้งเป้าหมายให้เป็นการจัดงานในรูปแบบมาตรฐานที่เรียกว่า B2B โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงาน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 5,000 ราย และมีมูลค่าซื้อขายภายในงานไม่น้อยกว่า 100 ล้าน
บาท

ด้านนายภาคภูมิ พัฒนเศรษฐานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “จังหวัดที่มีร้านอาหารมากที่สุดในภาคอีสานคือ นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี ตามลำดับ ซึ่งร้านอาหารสวนใหญ่มักกระจายตัวอยู่ตามเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยว ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นมีร้านอาหารมากกว่า 3,700 ร้าน นี่ถือเป็นผู้ซื้อคนสำคัญของงาน BEYOND FOOD EXPO และทางหอการค้าเองได้ช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังกลุ่มสมาชิก เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดของแก่นให้เดิบโตไปด้วยกัน

สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มที่สนใจต่อยอดธุรกิจ หาโอกาสทางการค้าพร้อมกับสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ งาน BEYOND FOOD EXPO 2024 พร้อมแล้วที่จะเป็นเวทีการค้าที่จะเยื่อมโยงทุกองค์ภาคีด้านอุตสาหกรรมอาหารพร้อมสู่การขยายตลาดในระดับโลกต่อไป