ประชาสัมพันธ์

รพ.นครพนม รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็ง ใน ‘วันมะเร็งโลก’

วันที่ 7 ก.พ. 2567 ที่บริเวณพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนมนายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายขันชัย ขันทะชา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนางณัฎฐ์ฎาพร ศรีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการสัปดาห์มะเร็งโลก ซึ่งจัดโดย “หน่วยเคมีบำบัด” โรงพยาบาลนครพนม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพร่างกาย อันจะนำไปสู่การป้องกันและลดการเกิดโรคมะเร็งของตนเอง บรรยายให้ความรู้โดยแพทย์หญิงนทวรรณ หุ่นพยนต์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธาน Service Plan สาขามะเร็ง