ข่าวเศรษฐกิจ

นายอำเภอสหัสขันธ์ เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงวิกฤติโควิท

วันที่ 19  เม.ย. 63  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  พร้อมด้วยนายสมบูรณ์  ไชยศรี  สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์  นายรัตนชัย  ไชยคำมี  นายกเทศมนตรี ต.โนนบุรี  นางนฤมล  สิงห์เงา  ปลัดเทศบาล ต.โนนบุรี  และ 4 ทหารเสือ เข้าตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประชาชนหยุดเชื้อโควิด19  ซึ่งทางเทศบาลต.โนนบุรี  ได้กันพื้นที่ควบคุมไว้อย่างเคร่งครัดทั้งจำกัดปริมาณคนเข้าออกตลาดเพื่อควบคุมตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด19

นายรัตนชัย ไชยคำมี  นายกเทศมนตรี ต.โนนบุรี กล่าวว่า  สำหรับมาตรการการป้องกันในพื้นที่ ทต.โนนบุรี ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นทั้งการตั้งด่านตรวจตาม พรก.ฉุกเฉินตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ร่วมกับตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ขณะที่ตลาดสดของ ต.โนนบุรี  เป็นแหล่งรวมสินค้าที่จะกระจายไปหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ 8 ตำบล  มีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางเข้ามาพื้นที่จำนวนมาก รวมถึงประชาชนที่เลือกมาจับจ่ายซื้ออาหารทั้งช่วงเช้าและตอนเย็น  ซึ่งการลดภาวการณ์ติดเชื้อโควิด19  ที่ดำเนินการอยู่จะเริ่มตั้งแต่การตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้ และจุดล้างมือด้วยแจลแอลกอฮอล์ ทางเข้าตลาดสดและในบริเวณตลาดสด  นอกจากนี้แม่ค้าทุกคนต้องสวมแมสตลอด  และหากประชาชนที่เดินทางมาตลาดหากไม่สวมแมส   ร่างกายมีอุณหภูมิสูง 38 องศาเซลเซียส จะไม่ได้เข้าตลาดเด็ดขาด  โดยมาตรการนี้ได้เริ่มมา 1 เดือน ประชาชนให้ความร่วมมือดี  นอกจากนั้นยังให้เทศกิจ สำรวจเรื่องราคาสินค้าโดยตลอดห้ามแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤติเช่นนี้  ตั้งจุดรับร้องเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค  แม้ว่ายังไม่พบรายงานความผิดปกติ  แต่ได้มอบนโยบายให้ทุกคนร่วมกันเพื่อให้ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤติโควิด19 โดยเร็ว

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุด Local Quarantine  หรือศูนย์กักตัวชั่วคราวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ระดับท้องถิ่น  เพื่อเตรียมรองรับผู้กักตัวนพื้นที่ โดยใช้อาคารสถานที่บริเวณจุดจอดรถที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จและยังไม่เปิดทำการเป็นพื้นที่รองรับ   โดยเจ้าหน้าที่ ทต.โนนบุรีได้ทำความสะอาด ที่นอน และกันพื้นที่ไว้  รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ในการเฝ้าเวรยามตลอด 24 ชม. โดยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และโรงพยาบาลสหัสขันธ์