ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ มอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ให้กับ 4 ทหารเสือ และของใช้จำเป็นให้กับผู้กักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ให้กับ 4 ทหารเสือ สำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้กักตัวเฝ้าดูอาการ 14 วัน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์  และนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบวัสดุอุปกรณ์ เช่น เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย  และเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ทีม  4 ทหารเสือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งถือเป็นทีมอาสาโควิด-19 ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจด่านหน้าเคาะประตูบ้านในการให้ความรู้ เฝ้าระวัง เอ็กซเรย์กลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการเฝ้าระวังกักตัวกลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและต่างจังหวัด พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันให้สำหรับผู้ต้องกักตัว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก  และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นชุดวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับทีมอาสาโควิด-19 จำนวน 185 ชุด สิ่งของจำเป็น (gift set) สำหรับผู้กักตัว จำนวน 665 ชุด


ด้านนางสาวสุนันสินี เพิ่มสินธุ์ กำนันตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งเดินทางมารับมอบวัสดุ อุปกรณ์ในวันนี้ บอกว่า อุปกรณ์ที่ได้รับครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการทำงานและอำนวยความสะดวกอย่างมาก ที่ผ่านมา อุปกรณ์ที่ใช้งานทุกวัน พอมีมาสลับเปลี่ยนในการทำงาน ก็สามารถทำให้ประสิทธิภาพทำงานได้ผลดีมากขึ้น และต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ช่วยสนับสนุน ทั้งนี้อยากขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือต่างจังหวัด ต้องกักตัวเอง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/04/2020 17:38 น. by อินทรีภูพาน