ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวน้อย ผุดแปลงเกษตรกรรมยั่งยืนรองรับแรงงานคืนถิ่นช่วงโควิด

ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นำชาวบ้านปลูกผักสวนครัว และผักไฮโดรโปรนิกส์ บนพื้นที่สาธารณะข้างหนองน้ำประจำหมู่บ้าน เผยเป็นแหล่งอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พร้อมเปิดพื้นที่รองรับแรงงานคืนถิ่นและคนว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 เข้ามาทำกินได้ เพราะยังเหลือพื้นที่ว่างเปล่าอีกหลายไร่

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่แปลงเกษตรบ้านหนองบัวน้อย หมู่ 3  ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสมควร ภูแข่งหมอก ผญบ.หนองบัวน้อย หมู่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านเจ้าของแปลงผักสวนครัว ร่วมกันรดน้ำและกำชัดวัชพืช ให้กับแปลงผักสวนครัวของตน ซึ่งมีหลายชนิด หลายรุ่น ทั้งที่เพิ่งเพาะปลูก กำลังเจริญเติบโต และได้อายุเก็บเกี่ยว

นายสมควร ภูแข่งหมอก ผญบ.หนองบัวน้อย หมู่ 3 กล่าวว่า พื้นที่ที่นำชาวบ้านจัดทำเป็นแปลงผักสวนครัวนี้ เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ข้างหนองน้ำประจำหมู่บ้าน มีพื้นที่โดยรอบกว่า 10 ไร่  ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาเดิมเคยเป็นพื้นที่ว่างเปล่า จึงทำการประชาคมหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ทำกิน หรือผู้ที่มีความประสงค์ปลูกผักสวนครัว เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยปลูกกินเองในครัวเรือน และจำหน่ายในชุมชน ทั้งนี้ เน้นความปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี

นายสมควร กล่าวอีกว่า จากการประชาคมหมู่บ้านดังกล่าว มีชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์ โดยปลูกผักสวนครัวประมาณ 10 ครัวเรือน ใช้น้ำจากหนองน้ำสาธารณะ ซึ่งมีเพียงพอตลอดปี ผักที่ปลูกมีทั้งในแปลงดิน และไฮโดรโปรนิกส์ เช่น ผักบุ้ง ผักชี หอม กระเทียม คะน้า พริก มะเขือ ตะไคร้ ขิง ข่า กะเพราะ โหระพา สลัด และพืชผักตามฤดูกาลต่างๆ เมื่อทำการปลูกอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมยั่งยืน ก็เกิดการผลิต การจำหน่าย ซื้อขายตลอดปี  มีตลาดรองรับผลผลิตชัดเจน ซึ่งนอกจากจะนำจำหน่ายตามตลาดชุมชนแล้ว ยังจำหน่ายที่โรงพยาบาลยางตลาด และมีพ่อค้า แม่ค้า มารับถึงที่อีกด้วย ทำให้ชาวบ้านมีพืชผักสวนครัวไว้กินเอง และมีรายได้จากการจำหน่ายพืชผักสวนครัวไม่น้อยกว่าเดือนละ 5,000-8,000 บาท

นายสมควร กล่าวอีกว่า ในช่วงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีแรงงานคืนถิ่นจำนวนมาก และยังมีผู้ที่ยังว่างงาน ทางคณะกรรมการหมู่บ้านหนองบัวน้อย ยังได้เปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้  ไม่ว่าจะเป็นคนในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านข้างเคียง เข้ามาใช้พื้นที่รอบหนองน้ำสาธารณะดังกล่าวซึ่งยังว่างเปล่าอีกหลายไร่ เพื่อปลูกพืชผักสวนครัว เป็นแหล่งอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้ตลอดปีอีกด้วย