ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มร้านอาหาร ให้ความร่วมมือตามมาตรการผ่อนปรนระยะ4

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มร้านอาหารในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบให้ความร่วมมือ ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะ 4 พร้อมขอบคุณประชาชน ใส่ใจสุขอนามัย สวมหน้ากาก ปรับเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ ขณะที่ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19  พร้อมหนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยอาศัยพลัง “บวร” วัด ชุมชน โรงเรียน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (18มิ.ย.63) นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นอภ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กอ.รมน.และทหารจากมณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ที่เปิดให้บริการช่วงกลางคืน หลังจากที่รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนตามมาตรการ ในระยะที่ 4 เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้กลับมาตามแบบปกติวิถีใหม่หรือ New Normal

นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการออกตรวจพบว่า ร้านค้า ร้านอาหารให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 4 เป็นอย่างดี  ทั้งการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง จัดให้มีจุดตรวจคัดกรอง มีแอลกอฮอล์ล้างมือบริการลูกค้า มีจุดให้ลงทะเบียนทั้งแบบจดลงในสมุดและการสแกน QR Code Application ไทยชนะ อีกทั้งประชาชนยังให้ความใส่ใจเรื่องของสุขอนามัย  โดยเฉพาะการสวมหน้ากาก  เชื่อว่าหากเราให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างนี้ การเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 5 และการดำเนินชีวิตแบบปกติใหม่หรือ New Normal ของจ.กาฬสินธุ์จะเป็นไปได้ด้วยดี ส่งผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชนด้วย

ขณะที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์  นายพิกิฏ  ศรีชนะ  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะเดินทางมาเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผวจ.กาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์  สิมมาคำ วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ

จากนั้นเดินทางไปที่วัดประสิทธิ์ไชยราม อ.เมืองกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 60 คน นายพิกิฏ ศรีชนะ  เลขานุการ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า  เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดีขึ้น สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ จากการลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ที่น่าสนใจมากมาย   ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รักษาขนบประเพณี สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน หมู่บ้าน โดยใช้พลัง “บวร” เพื่อรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป