ประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ใจป้ำพักหนี้ลดดอกเบี้ยแถมตบโบนัส 2 แสน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกกองทุนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยพักชำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย และมอบเงินอุดหนุนเป็นโบนัสให้อีก 2 แสนบาท

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เมืองกาฬสินธุ์ และพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ โดยมีนายมีชัย นาใจดี พัฒนาการ อ.เมืองกาฬสินธุ์ นางฐิตารีย์ คำโสภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมพิจารณา

นายมีชัย นาใจดี พัฒนาการ อ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนดำเนินงานและแผนการจ่าย งบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสนอโครงการเข้ามารับการสนับสนุน ซึ่งโครงการที่เสนอเข้ามาเพื่อขอรับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน มีทั้งกลุ่มอาชีพใหม่ และกลุ่มเดิมที่เกิดการต่อยอด เช่น เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงปลานิลในกระชัง เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงแพะ ปลูกเห็ดขอนขาว ปลูกข้าวโพด เป็นต้น

นายมีชัยกล่าวอีกว่า สำหรับการอนุมัติเงินโครงการที่เสนอเข้ามาเพื่อขอรับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ เพื่อร่วมพิจารณาปล่อยเงินกู้ประเภททุนหมุนเวียนฯ โดยกำหนดวงเงินกู้โครงการละไม่เกิน 2 แสนบาท ระยะเวลา 2 ปี ชำระคืน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ทั้งนี้ เพื่อสร้างอาชีพ เกิดรายได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามสำหรับการประชุมในวันนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุน พร้อมทั้งพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

ด้านนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์กล่าวว่า ในส่วนของการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เมืองกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ ยังได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการพักชำระหนี้ และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและช่วยเหลือกลุ่มสตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กลุ่มสตรี ที่เป็นเครือข่ายของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะหลายคนเป็น อสม.ที่เป็นหนึ่งในทีมอาสา 4 ทหารเสือ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายสมเจตน์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมวันนี้ได้พิจารณาอนุมัติการพักชำระหนี้ให้แก่กองทุนพัฒนาสตรี กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จำนวน 34 โครงการ วงเงิน 1,480,754 บาท  และเห็นชอบลดอัตราดอกเบี้ยจาก ร้อยละ 3 บาท เป็นร้อยละ 1 บาท ดอกเบี้ยผิดนัด จากเดิมร้อยละ 7.50 บาท ลดลงใน 3 เดือนแรก เหลือ 1 บาท เดือนที่ 4 เป็นต้นไปเหลือ 0.10 บาท นอกจากนี้ยังพิจารณามอบเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นเงินโบนัสให้ฟรีอีกไม่มีเรียกคืนและไม่มีดอกเบี้ยจำนวน 8 โครงการ วงเงิน 200,000 บาท อีกด้วย