ข่าวการศึกษา

70 ปี พระเทพสารเมธี ศรัทธาแน่นวัดอายุวัฒนมงคลรักษาการเจ้าคณะภาค 8

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และศิษยานุศิษย์ พระเทพสารเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 8 เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  (ธ) ทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตรและบริจาคทุนทรัพย์ สมทบทุนสร้างเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนา และทำความดี เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระเทพสารเมธี

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ลานหน้าพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ วัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง.ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทำบุญตักบาตรและถวายสักการะ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 70 ปี พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รักษาการเจ้าคณะภาค 8 (ธ) โดยมีนางสาวสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีและบริจาคปัจจัยไทยทานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ บรรยากาศช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรถวายพระมหาเถระ และพระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมงานบุญ โดยมีพระเทพสารเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 8 เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  (ธ) เป็นองค์ประธาน ทั้งนี้ มีญาติธรรม ร่วมตั้งโรงทาน บริการอาหารหวานคาว ไว้ต้อนรับคณะศรัทธาให้เลือกรับประทานอย่างอิ่มหนำสำราญโดยทั่วถึงกัน

จากนั้น พระเถรานุเถระ ศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วสารทิศ ได้ร่วมกันทำพิธีถวายสักการะ ถวายธูปเทียนแพ ดอกไม้พร้อมกับปัจจัยไทยทาน เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยสมทบทุนต่อยอดร่วมสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเจดีย์แห่งเดียวที่สูงตระหง่านในใจกลางเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของพุทธศาสนิกชน

พระเทพสารเมธี กล่าวว่าคนเราเกิดเติบโตขึ้นมา สิ่งสำคัญคือดำรงตนเป็นคนดี ยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงาม ขณะเดียวกันเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมาก การที่จะมีอายุมาถึง 70 ปีและมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ได้มาง่ายๆ  ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลรักษาและบำรุงสุขภาพ ควบคู่กับการประพฤติ ปฏิบัติตนดี ตามแนวทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ คือเดินทางสายกลาง และทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว รู้จักให้ทาน รักษาศีลภาวนา อย่างน้อยถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด ทั้งตนเองและสังคมก็จะประสบกับความสุขความเจริญ  

“สิ่งที่จะฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนใจให้กับทุกคนที่มาร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล 70 ปีในปีนี้คือ ให้ทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง ให้มีสติในการต่อสู้ฟันฝ่าในอุปสรรคที่จะเข้ามาในชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งปวง หมั่นเข้าวัด ทำบุญ ให้อภัยซึ่งกันและกัน คุณพระศรีรัตนะตรัย ก็จะปกป้องคุ้มครอง มุ่งหวังสิ่งใดก็สมกับความปรารถนาทุกประการ มีความสุขตลอดปีใหม่และตลอดไป” พระเทพสารเมธีกล่าว