ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น เปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน fix it Center ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ธ.ค. 2566 ที่ ศูนย์ประตูเมือง หน้าสวนสาธารณะประตูเมือง ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center เทศกาลปีใหม่ 2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด จัดตั้งจุดบริการศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center เทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2567 จำนวน 6 วัน โดยจัดคณะครูอาจารย์และนักศึกษาอยู่ประจำศูนย์บริการผลัดเปลี่ยนกันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือและให้บริการบรรเทาความเดือดร้อน ลดปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรไปมาในเทศกาลปีใหม่ 2567 เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆ มีจำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ

นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center เทศกาลปีใหม่ 2567 จำนวน 2 จุดคือ จุดที่ 1 จุดบริการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center เทศกาลปีใหม่ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ณ บริเวณสวนสาธารณะประตูเมือง ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จุดที่ 2 จุดบริการอาชีวอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center เทศกาลปีใหม่วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ณ บริเวณป้อมตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ อ. บ้านไผ่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นำความรู้และทักษะทางช่างยนต์มาใช้แก้ปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และอื่นๆ ให้กับประชาชน เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากการสัญจรบนท้องถนนช่วงเร่งด่วน ช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาล

อีกทั้งนักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกความอดทน เสียสละ มีจิตสาธารณะเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการ โดยมีประชาชน ทยอยนำรถมาเข้ารับบริการ ตรวจเช็คสภาพรถตรวจความพร้อมในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง