ข่าวการศึกษา

ศรีสะเกษ ขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง บริจาคเงิน 377,777 บาทเป็นยอดบริจาคสูงสุดให้กับ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เพื่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม ได้รับมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น 111 ปีศรีสะเกษวิทยาลัย จาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการกฤษฎีกาและอดีต รมว.คลัง

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านด่าน ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ประธานกรรมการบริหารบริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด บริษัท Neo 727 จำกัด บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ทีเคอาร์ โบรกเกอร์เรจ จำกัด ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ที่บ้านด่านแห่งนี้ ได้เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ร่วมกับ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ได้จัดงาน “111 ปี ศรีสะเกษวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ เพื่อระดมทุนสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมเรียนรวม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เป็น ร.ร.ขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจำนวนมาก การจัดกิจกรรมบางอย่างจำเป็นจะต้องใช้สถานที่ขนาดใหญ่พิเศษ แต่สภาพอากาศร้อนในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวย หากมีหลังคาคลุมลานกิจกรรมจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น การเข้าแถว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน หรือ Open house การแสดงด้านดนตรี นาฎศิลป์ การซ้อม หรือการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ก็จะสามารถดำเนินการได้พร้อมกันทั้ง ร.ร. อีกทั้งกิจกรรมในระดับจังหวัดที่สามารถรับผู้คนได้ 4 – 5,000 คน ก็สามารถรองรับได้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนั้น

นายขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ประธานกรรมการบริหารบริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด บริษัท Neo 727 จำกัด บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ทีเคอาร์ โบรกเกอร์เรจ จำกัด กล่าวต่อไปว่า ตนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาให้กับลูกหลานชาวศรีสะเกษในทุกด้าน และเห็นว่า การสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกหลานนักเรียนชาวน้ำเงินเหลืองเป็นอย่างมาก ดังนั้น ตนจึงได้บริจาคเงินจำนวน 377,777 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ให้กับ นายจิตตนาถ สิงห์โต ผอ.ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัยและคณะครู ซึ่ง ผอ.ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัยแจ้งให้ตนทราบว่า เงินบริจาคของตนเป็นยอดเงินบริจาคที่สูงสุดให้กับ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เพื่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม และได้เสนอชื่อตนเข้ารับมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น 111 ปีศรีสะเกษวิทยาลัย จาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการกฤษฎีกาและอดีต รมว.คลัง เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันจัดงาน “111 ปีศรีสะเกษวิทยาลัย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติยศและเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณที่ตนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับการพัฒนาการศึกษาของ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 111 ปีศรีสะเกษวิทยาลัย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ประธานกรรมการบริหารบริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด บริษัท Neo 727 จำกัด บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ทีเคอาร์ โบรกเกอร์เรจ จำกัด เป็นลูกหลานชาวบ้านด่าน ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ที่ไปประกอบสัมมาชีพที่กรุงเทพมหานคร ได้กลับมาอธิษฐานขอเมตตาบารมีจากหลวงพ่อทอง วัดบ้านด่านว่า ถ้าทำมาค้าขายธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จะกลับมาสร้างวิหารวัดบ้านด่าน นำท่านออกจากกรงเหล็ก ปรากฏว่า คำอธิษฐานเป็นจริงดังตั้งใจ ดังนั้นในปี พ.ศ.2553 นายขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง จึงได้รวบรวมปัจจัยมาตั้งต้นก่อสร้างวิหาร พร้อมทั้งได้รับแรงศรัทธาจากญาติมิตร และพุทธศาสนิกชน ร่วมสมทบทุนก่อสร้างวิหารหลวงพ่อทองอย่างต่อเนื่อง และสร้างซุ้มประตูศรีบุญเรือง วัดบ้านด่าน ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2567 นี้ จากนั้น จะอัญเชิญหลวงพ่อทองขึ้นประดิษฐานบนวิหารหลวงพ่อทองต่อไป โดยนายขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง เคยได้รับรางวัล คนดีศรีสะเกษภาคประชาชน ปี 2564