ข่าวการศึกษา

มุกดาหาร เปิดโครงการศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ 67

จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2567

ณ สถานีบริการน้ำมันนพผดุงบริการ (ปตท.ศูนย์ไหม) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2567

โดยสำนักงานอาชีวศึกษา มอบหมายให้ครูและนักเรียน ร่วมทีมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) จำนวน 101 จุดบริการ ออกให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการด้านอื่นๆ แก่ประชาชน ตามถนนสายหลักและถนนสายรอง รวมทั้งบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ที่นั่งพักผ่อน แก่ผู้เดินทางทั่วทุกจังหวัด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงการให้บริการผู้ขับรถและผู้ร่วมเดินทางที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ในวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา จากการเรียนในสถานที่จริง และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง รวมถึงปลูกฝังในเรื่องจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม

ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินการตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือและบริการประชาชนที่สัญจรไปมา

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้เปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2566 – 2 ม.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. รวม 6 วัน ณ สถานีบริการน้ำมันนพผดุงบริการ ( ปตท.ศูนย์ไหม ) .