ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น “นร.มัธยม ร.ร.เมทนีดล” เปิดโลกทัศน์ด้านธุรกิจการบัญชี เลือกสิ่งที่ใช่วิชาที่ชอบ

โรงเรียนเมทนีดล เปิดโลกการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจและด้านการบัญชี พร้อมการท่องเที่ยวในโลกยุคใหม่ในโครงการ KKBS OPEN HOUSE “กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนจำลอง เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือกสิ่งที่ใช่วิชาที่ชอบ”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การอำนวยการของ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเมทนีดล เปิดโลกการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจและด้านการบัญชี พร้อมการท่องเที่ยวในโลกยุคใหม่ในโครงการ “ KKBS OPEN HOUSE”กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนจำลอง เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือกสิ่งที่ใช่วิชาที่ชอบ” โดยคุณครูต่างชาติ Mr.James Stuort Pendrigh (T.Jamie) ,Mr.Stephen Paul Trehar (T.Steve)คุณครูไทย นางสาวปิยะวดี เจริญศิริ (T.Khim) นางสาวสุพรรษา บุตตเขียว (T.Su)สาธารณสุข นางสาวสุธิดา แก้วไสย์ (PH.Kat) พร้อมทีมไดร์เวอร์มืออาชีพคนเก่งร่วมดูแล นักเรียนระดับชั้น มัธยมตลอดทริปการเดินทางอย่างปลอดภัย ด้วยความอนุเคราะห์ และดูแลจาก รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้มอบความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมหลักสูตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเมทนีดล เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจและด้านการบัญชี (International Business and Accountancy) ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมเป็นนักธุรกิจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าทั้งนี้โรงเรียนเมทนีดลเน้นความเข้มข้นด้านวิชาการ ด้วยหลักสูตร Oxford International Curriculum พร้อมต่อยอดการเรียนรวบรัดระดับโลกด้วยระบบ IGCSE Oxford International AQA Approved Center ของโรงเรียนเมทนีดล ที่พร้อมส่งเสริมนักเรียนทุกด้าน อาทิ วิชา Business Study Biology เป็นต้น โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนเเก่น เปิดเรียนในหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา1-6 และพร้อมเปิดกว้างความรู้ทักษะใหม่ๆให้กับนักเรียนอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง

“เลือกอนาคตที่มีคุณภาพให้คุณลูกคุณหลาน เลือกโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น นักเรียนเมทนีดลสามภาษา เตรียมอนุบาล-อนุบาล-ประถมและมัธยมการศึกษาพร้อมการดูเเลหัวใจผู้ปกครองด้วยหัวใจของทีมเมทนีดล ที่มีมาตรฐานที่สุด!พร้อมเปิดรับสมัครนักเรียนสมาชิกใหม่ทุกระดับชั้นตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับทุกวันผ่านระบบออนไลน์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการเงิน หรือโทร 0877708777มือถือโรงเรียนเมทนีดลเว็ปไซต์โรงเรียน www.mataneedol.ac.th /www.mataneedol.com WorldClassStandardSchool,ProfessionalTeachers MataneedolSchool โรงเรียนเมทนีดลเเห่งเดียวไม่มีสาขาโรงเรียนระดับสากล WorldClassStandardSchool SoftskillsOxfordAQAInt