ข่าวการศึกษา

อบจ.กาฬสินธุ์ เปิดบ้านวิชาการบัวขาวดึงชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงเรียนบัวขาวจัดโครงการเปิดบ้านวิชาการบัวขาว Open House ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนอนาคตเยาวชน พร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามหลักวิชาการวิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา

ที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ “บัวขาว Open House”ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ พ.ต.อ.เมธาพงษ์ บุญศรี ผกก.สภ.กุฉินารายณ์ นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ นายวนิช บุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบจ.กาฬสินธุ์ คณะครู บุคลากรทางศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมจัดนิทรรศการผลงานด้านการศึกษาเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ก่อนพิธีจะเริ่มขึ้นมีตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ 4 ภาษา มีภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จากนั้นมีการแสดงบนเวที ด้วยชุดการแสดงโปงลางแพรวาภูไทวิถีเรา จากเยาวชนบัวขาว สมาร์ท มีการแสดงชุดมิวสิค ฟิวชั่น ที่ผสมผสานงานศิลปะกับดนตรีสากล มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ชุดสุดท้ายเป็นการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านเกี่ยววิถีของชาวญี่ปุ่นที่ชื่อ โซรันบุฉิของโรงเรียนบัวขาว จากนั้นประธานได้เดินชมบูธนิทรรศการด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน 8 กลุ่มมีฐานการเรียนรู้กิจกรรมด้านต่างๆทั่วบริเวณการจัดงาน

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านวิชาการ “บัวขาว Open House”ที่จัดขึ้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียนนำเสนอผลผลิตทางวิชาการในปีการศึกษา 2566 สนับสนุนให้นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยผ่านการนำเสนอนิทรรศการด้านการศึกษา เพื่อให้เรียนรู้ผลงานจากการจัดกิจกรรม พร้อมกับรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในชุมชนครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.กุฉินารายณ์ อ.เขาวง อ.ห้วยผึ้ง และ อ.นาคู

อย่างไรก็ตาม อบจ.กาฬสินธุ์ ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนสนับสนุน โดยการจัดงบประมาณจำนวน 2,110,200 บาท เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางโรงเรียนบัวขาวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้าน ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันวางแผนอนาคตของเยาวชนในพื้นที่ต่อไป