ข่าวการศึกษา

บุรีรัมย์ ผู้บริหาร ร.ร.แจงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์เพื่อดูแลความเรียบร้อยทรัพย์สินราชการไม่ได้ให้อยู่เวรตามที่แชร์ในโซเชียล

จากกรณีที่มี เพจ “ครูวันดีดอทคอม” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ผอ.เขต ครับ มี ผอ.ร.ร. เลี่ยงวลีครับ” พร้อมแนบเอกสารใบคำสั่ง ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย โดยในคำสั่งระบุว่า แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ความเรียบร้อยภายในสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ หลังข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในโซเชียล ก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดวันที่ 2 ก.พ. 2567 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียน ที่ถูกระบุถึง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ซึ่งทางผู้บริหารก็อธิบายว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวมทั้งได้มีการประชุมคณะครู และบุคลากรในโรงเรียน ได้รับทราบก่อนที่จะมีการออกคำสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งก็ไม่มีใครทักท้วงหรือไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้ หนังสือคำสั่งก็ระบุชัดเจนว่าเป็นการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ความเรียบร้อยภายในสถานศึกษา ไม่ได้เป็นคำสั่งให้อยู่เวรตามที่มีการแชร์กันในโซเชียล จุดประสงค์ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ ก็สืบเนื่องจากทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย อุบัติภัย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจ ชีวิต และทรัพย์สินของทางราชการ จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ความเรียบร้อยขึ้น ส่วนห้วงห้วงเวลาที่กำหนดช่วงกลางวัน คือ เวลา 06.00 – 18.00 น. และกลางคืนเวลา 18.00 – 06.00 ของวันรุ่งขึ้นนั้น ก็ระบุในหนังสือชัดเจนว่าให้รายงานในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

หมายถึงให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ เข้ามาตรวจเช็คความเรียบร้อยในช่วงเวลาใดก็ได้ ไม่ได้ให้มาอยู่เวร แต่คล้ายตำรวจมาตรวจความเรียบร้อยตู้แดงของตำรวจ แต่ครูจะมีความเข้าใจพื้นที่และบริบทมากกว่า เข้าลักษณะเป็นการขอความร่วมมือในการตรวจสอบความเรียบร้อยเท่านั้น เพราะทางโรงเรียนเองก็มี รปภ.ดูแลความเรียบร้อยหมุนเวียนอยู่ประจำแล้ว 3 คน รวมถึงมีกล้องวงจรปิดติดตั้งตามอาคาร และจุดต่างๆ ภายในโรงเรียนรวมจำนวน 64 ตัวอยู่แล้ว ซึ่งก็ใช้งบประมาณของทางโรงเรียนเอง เพื่อความปลอดภัยของทั้งบุคลากร และทรัพย์สินทางราชการ

ทางผู้บริหารยังยืนยันอีกว่า ไม่ได้ออกคำสั่งขัดต่อมติ ครม. ตามที่มีการแชร์กันโซเชียล โดยคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ความเรียบร้อย เป็นการดำเนินการตามบริบทและความเหมาะสมของทางโรงเรียน เพื่อร่วมกันดูแลทรัพย์สินทางราชการเท่านั้น