ข่าวการศึกษา

ม.มหาสารคาม เปิดบริการรถรางไฟฟ้ารับเปิดเทอม นั่งฟรี ลดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษ ลดอุบัติเหตุ สะดวกไปเรียน ขณะที่นิสิตเผย สะดวก ลดค่าใช้จ่าย ลดอุบัติเหตุ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า เนื่องจากในปีนี้ นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 2 รอบ ทะลุ 10,000 คน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ตามการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก มีองค์ประกอบหนึ่งคือการลดใช้พลังงาน การใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัย และการใช้รถรางไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดแก้ไขปัญหาการจราจรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการด้านระบบขนส่งให้แก่นักเรียน นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางการขนส่งและจราจรภายในมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามเริ่มดำเนินตามนโยบายดังกล่าว

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดระบบจราจรของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ลดการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยและนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียต่อไปในอนาคต สำหรับรถรางไฟฟ้าที่ปรับโฉม เปลี่ยนคันใหม่ จำนวน 3 คัน เริ่มวิ่งให้บริการและรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ในเขตพื้นที่ขามเรียง) ให้บริการ ช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 09.00 น. ออกทุก ๆ 10 -15นาที สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ ช่วงปิดภาคเรียนตามตารางปฏิทินของมหาวิทยาลัย วิ่งให้บริการเวลา 08.00 – 17.00 น. ออกทุก ๆ 15 นาที

ขณะที่นายกิตติภณ บุญกมล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดเผยว่า ตนอยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัย ปกติจะขี่รถจักรยานยนต์มาเรียน มาจากหอพักที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจะนำรถมาจอดไว้ที่คณะ และเมื่อจะเดินทางไปยังอาคารเรียนตึกอื่น ๆ หรือไปตลาดน้อยซึ่งเป็นโรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัย ก็จะใช้บริการรถราง โดยเดินมารอรถตามจุดที่กำหนด ทำให้การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยสะดวกสบายมากขึ้น ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดค่าน้ำมัน ลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันของเราเองด้วย

เชิญชวนนักเรียน นิสิตและบุคลากร ใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นการช่วยลดโลกร้อน ปริมาณการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์จะได้ลดลง ลดค่าใช้จ่าย ลดอุบัติเหตุ มาร่วมกันขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น Green University เพื่อลดโลกร้อน ลดมลพิษอีกด้วย