ข่าวการศึกษา

กาฬสินธุ์ไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์เปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ โรงเรียนเอกชนยอดนิยมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวที บูชาบูรพาจารย์ เพื่อความพร้อมเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ หลังผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมเปิดเวทีการแสดงความสามารถ ให้นักเรียนกล้าแสดงออก บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและคึกคัก เนื่องจากว่างเว้นการจัดกิจกรรมมา 2 ปี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีซิสเตอร์ทิพย์ภาพร งอยหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกิจกรรม โดยจัดพานพุ่ม ประดับด้วยธูปเทียน ดอกไม้ ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล นำกราบไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง
บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดพิธีไหว้ครูนั้น เดิมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เคยจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในสัปดาห์เริ่มต้นของการเปิดการเรียนการสอนในทุกๆปีการศึกษา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน แต่เนื่องจาก 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ รวมทั้งสถานศึกษาเกือบทุกแห่ง ได้ว่างเว้นการจัดพิธีไหว้ครูไป อย่างไรก็ตามหลังสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ผ่อนคลาย โดย ศบค. รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมติเปิดเรียนแบบออนไซด์หรือเปิดสถานศึกษาได้ตามปกติเต็มรูปแบบ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นดังกล่าว
บาทหลวงทินกรกล่าวอีกว่า การจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีการศึกษา จึงพบว่าทั้งคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ต่างมีความตื่นตัวที่จะเข้าร่วมพิธีไหว้ครู สังเกตได้จากทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส จัดพานพุ่ม ที่ประดับด้วยดอกไม้ ธูปเทียน สัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลและความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง มาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนตั้งแต่เช้า ขณะที่ทางคณะครู ก็ได้เปิดเวที ให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ เพื่อฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและคึกคักเป็นอย่างมาก