วิถีชีวิต

ยโสธร พช.ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรได้ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร        
           
นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร มอบหมาย นายบรรลือ พลับพลึง ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์และได้มาตรฐาน ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ 11 กลุ่ม โดยมี พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยคณะทำงานได้ร่วมการให้คำแนะนำในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น และให้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่มีความสวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้น ณ พื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/10/2023 10:14 น. by อินทรีภูพาน