วิถีชีวิต

สกลนคร เชิญร่วมงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน 18-25 มกราคม นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พระครูศรีเจติยาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ผอ.ททท.สำนักงานนครพนม และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ร่วมกันแถลงข่าวงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ กำหนดจัดขึ้น เป็นงานบุญใหญ่ประจำปี จัดเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือนยี่ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ซึ่งปีนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2567 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นปีที่ 72 โดยก่อนเริ่มงาน คือในวันที่ 18 มกราคม จะมีพิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น เวียนเทียน และพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวจังหวัดสกลนคร อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนาสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร องค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาว สปป.ลาว มาอย่างช้านาน

การจัดงานในปีนี้ ทุกวันจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทำวัตรสวดมนต์เช้า – เย็น ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP และอาหารถิ่นเมนูหลากหลาย ภายในงานประกอบไปด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะฯ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา พิธีแห่ต้นผ้าป่า การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวสกลนคร ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนสกลนครชาติพันธุ์จะเป็นชาวผู้ไท โดยอาศัยอยู่เกือบทุกอำเภอ ในจังหวัดสกลนคร จึงมีนางรำจากทุกอำเภอ มาร่วมรำบูชาองค์พระธาตุเชิงชุม จำนวนนับพันคน สวมใส่ชุดผู้ไทสกลนคร ซึ่งเป็นการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ร่วมรำในพิธีเปิดงานวันที่ 19 มกราคมด้วย

พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนคร โดยพระธาตุเชิงชุม เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสกลนครมาตั้งแต่สมัยล้านช้าง สมัยเมื่อตั้งเมืองสกลทวาปี และสถาปนาเป็นเมืองสกลนครจนถึงปัจจุบัน เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ ได้มาประชุมรอยพระพุทธบาทไว้เพื่อเป็นที่สักการะแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าสุวรรณภิงคาระ เจ้าเมืองหนองหารหลวง ได้สร้างเจดีย์ครอบไว้และตั้งชื่อว่าพระธาตุเชิงชุม สำหรับหลวงพ่อพระองค์แสนถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร มีพุทธลักษณะที่งดงาม จัดอยู่ในสกุลศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย