วิถีชีวิต

รอง ผวจ.นครพนม นำนักท่องเที่ยว หิ้วตะกร้า สวมผ้าไทย ใส่บาตรริมฝั่งโขง ทุกวันพระ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสืบสานพระพุทธศาสนา

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 06.30 น. ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รอง ผวจ.นครพนม นายนิวัต เจียวิริยะบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นำชาวนครพนม นักท่องเที่ยว ร่วมดำเนินกิจกรรม “สวมผ้าไทยใส่บาตรริมโขง ทุกวันพระ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนชาวไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก