ข่าวสังคม

มุกดาหาร ชาวบ้าน 7 หมู่กว่าพันคน เดือดร้อนร้อง อบจ. เอาสะพานคืนมา

ชาวบ้าน 7 หมู่บ้านกว่าพันคน เดือดร้อนในการสัญจรไปมาในการขนสินค้าทางเกษตร ลูกหลานไปโรงเรียนและไปหาหมอ ร้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ให้เอาสะพานข้ามห้วยชะโนดบ้านหนองยาง กลับคืนมา

วันที่ 25 ม.ค. 2567 นายมิตร คำมุงคุณ อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 118 หมู่ 2 บ้านชะโนดน้อย ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยชาวบ้าน 7 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ให้เอาสะพานข้ามห้วยชะโนดบ้านหนองยาง ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้งบก่อสร้างสะพาน และได้อนุมัติจัดชื้อจัดจ้างไปแล้ว ทางผู้รับจ้างได้รื้อสะพานออกเพื่อทำการก่อสร้าง ต่อมาทาง อบจ. มุกดาหาร ได้โยกย้ายงบประมาณไป ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการขนสินค้าทางเกษตร ลูกหลานไปโรงเรียน และเดินทางไปหาหมอ

นายมิตร คำมุงคุณ ชาวบ้าน บอกว่า เมื่อก่อนสะพานสัญจรไปมาได้ปกติ ต่อมามีงบประมาณ ก่อสร้างสะพานจาก อบจ.มุกดาหาร และผู้รับเหมาได้นำรถแบล็กโฮมารื้อ เขาบอกว่าจะมาทำสะพานให้เป็นคอนกรีต ชาวบ้านก็ดีใจ พอรื้อเสร็จก็เงียบหายไปเลย จนทุกวันนี้ไม่มาอีกเลย ทำให้ชาวบ้าน 5 หมู่บ้านเดือดร้อนทางการเกษตร และเมื่อวานได้มีรถลากอ้อยตกลงไปในห้วย สะพานหักอยากได้สะพานใหม่ อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลด้วย

นายการินทร์ คำมุงคุณ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สัญจรมาไม่สะดวกในการส่งสินค้า และสัญจรไปมาในเวลากลางคืนสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและตำบล ซึ่งเป็นรอยต่อตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และอำเภอดงหลวง ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาต้องอาศัยเส้นทางนี้ ตลอดจนลูกหลานที่จะไปเรียนหนังสือ คนเฒ่าคนแก่และเด็กที่จะไปหาหมอ อยากให้เข้ามาดูแล เข้ามาซ่อมมาสร้างสะพานให้ใหม่ด้วย ที่ผ่านมามีรถลากอ้อยตกสะพาน ทำให้เกิดความเสียหาย และใช้ทางเบี่ยงเพื่อสัญจรไปมา ขอฝากถึง นาย อบจ.มุกดาหาร หรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาแก้ปัญหาให้ชาวบ้านดด้วย

นายมัจฉา อุ่นใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ( ส.อบจ. ) กล่าวว่า สะพานแห่งนี้ทาง อบจ.มุกดาหาร ได้ผ่านสภาอนุมัติงบประมาณแล้วครั้งหนึ่ง และได้มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ผู้รับเหมามารื้อสะพานออก แต่ผู้รับเหมาไม่มาดำเนินการต่อ รื้อออกแล้วไม่ทำ ประชุมสภาทุกครั้งก็ได้เสนอท่านนายกฯ ก็รับปากว่าจะทำให้มาแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน เรื่องก็เงียบไป ทาง นายกฯอบต. ได้มาทำสะพานไม้ชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านไปก่อน สาเหตุคือผู้รับเหมาทิ้งงาน ไม่สามารถสร้างได้ ทางนายกฯ ก็ได้รับปากว่าจะทำให้แต่ไม่ดำเนินการ อยากฝากถึงนายกฯอบจ.มุกดาหาร อยากให้เอางบประมาณที่ผ่านสภาไปแล้วเอากลับคืนมาแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน ในการสัญจรไปมาประมาณ พันกว่าครัวเรือน
ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้อนุมัติจัดชื้อจัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาเซ็ม ก่อสร้าง จำกัด ในโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยชะโนด บ้านหนองยาง ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดสะพานผิงจราจรกว้าง 7.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ความยาว 24 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ราคา 2,280,000 บาท ( สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) โดยเริ่มวันที่ 27 กันยายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 25 มีนาคม 2566 รวม 180 วัน
อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว และทางผู้รับจ้างก็ได้ลงมือทำแล้วโดยทางผู้รับจ้างได้ทำการรื้อสะพานออกไปแล้วไม่มีการเข้าดำเนินการสร้างสะพานต่อ หลังจากรื้อสะพานออกไปนานพอสมควร ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันหาไม้มาทำเป็นสะพานชั่วคราว เพื่อได้สัญจรไปมา ล่าสุดมีรถไถที่ใช้ยกอ้อยขึ้นรถ ได้วิ่งข้ามสะพานเกิดอุบัติเหตุสะพานหักและตกลงในลำห้วย ทำให้สะพานเกิดความเสียหาย ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จึงได้ช่วยกันทาทางเบี่ยงแทนสะพาน เพื่อสัญจรได้ชั่วคราว
จึงอยากฝากถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร , ท่าน สส.จังหวัดมุกดาหาร ,นายก อบจ.มุกดาหาร ป.ป.ช. ,สตง. หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจช่วยลงมาแก้ไขให้ชาวบ้านด้วย ก่อนที่จะถึงฤดูฝนนี้ ..