วิถีชีวิต

นครพนม เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา ข้าโอกาสลูกพระธาตุพนม

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่ประจำปี “งานนมัสการองค์พระธาตุพนม” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จังหวัดนครพนมร่วมกับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานบุญใหญ่ประจำปี งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ ถึง วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี รวม ๙ วัน ๙ คืน ถือเป็นงานบุญประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครพนม พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณกาลจนกระทั่งปัจจุบัน ให้ผู้ที่มีศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมข้าโอกาสลูกพระธาตุพนม ได้มากราบไหว้ขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

องค์พระธาตุพนม ถือเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนอีสานอีกหนึ่งแห่ง ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ และยังถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้เกิดในปีนักษัตร ปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ในวันแรกของการจัดงาน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขงไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้วในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อขอพรให้พระอุปคุตผู้มีอิทธิฤทธิ์ตามตำนานช่วยปกปักรักษา ป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ และมีพิธีอัญเชิญด้วยขบวนนางรำและเครื่องสักการะบูชาอันยิ่งใหญ่ มีพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น การถวายผ้าห่มพระธาตุพนม พิธีแห่กองบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ตักบาตรคู่อายุ ถวายข้าวพีชภาค เสียค่าหัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุทุกค่ำคืน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน ๙ วัน ๙ คืน

นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม กล่าวทิ้งท้ายขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ข้าโอกาสลูกพระธาตุพนม สายบุญ สายศรัทธา เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่พระอุปคุต ความศักดิ์สิทธิ์และสง่างามขององค์พระธาตุพนม และร่วมรับบุญใหญ่ประจำปี นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว และท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางแห่งศรัทธาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ได้อีกด้วย