วิถีชีวิต

รองผู้ว่าฯ นครพนม นำเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สร้างสำนึกรักและภาคภูมิใจของคนในชาติ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) และบริเวณหน้าอาคารสำนักงานของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ สร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ทั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และให้บริการประชาชนในวันเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์ โดยจังหวัดนครพนม มีกำหนดดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมกันทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน เวลา 08.00 น. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์