ประชาสัมพันธ์

สุรินทร์ ศิลปินนานาชาติ 10 ประเทศร่วมตักบาตรวิถีพุทธ พร้อมต้อนรับนักแสดงนานาชาติในเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ศิลปินนานาชาติ 10 ประเทศร่วมทำบุญตักบาตรวิถีพุทธกับ ม.ราชภัฏสุรินทร์ พร้อมต้อนรับนักแสดงนานาชาติ ที่มาแสดงเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติก่อนการแสดงในวันนี้ที่ สวนใหม่ (สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณถนนด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพลานช้าง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ฉลอง ทองสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะนักแสดงและเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 10 ประเทศร่วมทำบุญตักบาตพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนถึงการแสดงในวันนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อำนวย วัฒนกรศิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้นำศิลปินนานาชาติ ที่ห้องประชุมขั้นสองศูนย์ฝีกประสบการณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ฉลอง ทองสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ คณะผู้นำนักแสดงนานาชาติ พร้อมทั้งมี พลตำรวจตรีสุคนธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พันเอกบุญส่ง พรมนิล รองเสนาธิการมณทลทหารบกที่ 25 และ นายแพทย์ศัลย์วิทย์ พึงประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อรับคณะผู้นำศิลปิน ทั้ง 10 ประเทศ พร้อมกับรับชมวิทีวาร์ของมหารวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดจัดกิจกรรมงานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Cultural Exchange Festival : 2nd Thailand-CEF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) เป็นกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจากนักแสดงกว่า 200 ชีวิตจาก 11 ประเทศทั่วทุกมุมโลก ได้แก่ กัมพูชา เกาหลีใต้ จีน อิตาลี อิสราเอล โปแลนด์ ลาว เม็กซิโก รัสเซีย อินเดีย และไทย พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคู่กันไป ประกอบด้วย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ การประกวดวงดนตรี “ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พิธีมอบรางวัลปราชญ์ท้องถิ่น (ครูภูมิปัญญา) จำนวน 38 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับคัดเลือกมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ณ เวทีการแสดงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนช้าง) จ.สุรินทร์

นิทรรศการเยือนถิ่นอาหารพื้นถิ่นจังหวัดและการแสดงวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กูยคนเลี้ยงช้าง จ.สุรินทร์ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดป่าอาเจียง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และร่วมขบวนพาเหรดแต่งงานบนหลังช้างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนช้าง) จ.สุรินทร์ นอกจากนี้ยังมีการประกวดถ่ายภาพ Thailand-CEF ครั้งที่ 2 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 14,000 บาท อีกด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจะทำการแสดงในวันที่ 5 – 9, 11 และ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และการแสดงแบบผ้านานาชาติที่จะนำผ้าพื้นเมืองสุรินทร์มาผสมผสานให้ทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกวาระโอกาส และการแต่งกายประจำชาติของแต่ละประเทศ จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แขกกิตติมศักดิ์ในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักแสดงชาวต่างชาติที่มาทำการแสดง Thailand-CEF ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ด้วย โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมฟรีตลอดงานตามวันเวลาดังกล่าว