วิถีชีวิต

เลย สืบสานวัฒนธรรมโบราณพิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก สักขีพยานสัมพันธไมตรีสองแผ่นดิน 464 ปี

วันที่ 20 พ.ค. 2567 ที่พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย มีพิธีล้างองค์พระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันปีนี้เป็นครบรอบ 464 ปี เป็นพระธาตุแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีพิธีล้างพระธาตุ มีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายถาวร เชื้อบุญมี เจ้าพ่อกวน ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอำเภอด่านซ้าย, เจ้าแม่นางเทียม ประกายมาส เชื้อบุญมี พร้อมด้วยนายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอด่านซ้ายนำข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธี

นายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอด่านซ้าย เปิดเผยว่า การล้างพระธาตุศรีสองรัก เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาในปีนี้ครบรอบ 464 ปี พิธีล้างพระธาตุ เป็นส่วนหนึ่งของงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก โดยมีเจ้าพ่อกวนผู้นำทางจิตวิญญาณ พร้อม ประชาชน ลูกผึ้ง ลูกผึ้ง ประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง จะนำถังน้ำ ขันน้ำ ตักน้ำมาจากบ้าน หรือ มาตักน้ำที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลด่านซ้าย เตรียมน้ำไว้ให้รอบพระธาตุ พร้อมร่วมกันล้างองค์พระธาตุ โดยสุภาพสตรีไม่สามารถเข้าไปในเขตพระธาตุได้ต้องฝากสุภาพบุรุษให้ไปล้างแทน ระหว่างพิธีประชาชนจะนำน้ำที่ไหลจากองค์พระธาตุใส่ถังกลับไปบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ซึ่งปีนี้มีประชาชนมาร่วมงานกว่า 5,000 คน

พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 สร้างขึ้นเพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบันคือ เวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่าง ๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงตกลงรวมกำลัง เพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมริด มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้วทุกวันขึ้น 15 เดือน 6 ชาวอำเภอด่านซ้าย หรือ”ลูกผึ้งลูกเทียน” จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนำต้นผึ้ง มาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี