วิถีชีวิต

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมหาพุทธชัยมังคลาภิเกษกสมโภชพระอุปคุต น้อมถวายองค์พระธาตุยาคู

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมหาพุทธชัยมังคลาภิเกษกสมโภช พระอุปคุตกีสมาคมมหาเถระ วรทมุทรา ปัทมปาณี ปางชนะมาร – ประทานพร  เพื่อน้อมถวายองค์พระธาตุยาคู 

ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู  ต.หนองแปน  อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์   พระราชศีลโสภิต  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  พระเทพสารเมธี  เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ทำพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิต จุดเทียนชัยพิธีมหาพุทธชัยมังคลาภิเกษกสมโภช พระอุปคุตกีสมาคมมหาเถระ วรทมุทรา ปัทมปาณี ปางชนะมาร – ประทานพร  เพื่อน้อมถวายองค์พระธาตุยาคู  โดยมีนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี  นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  นางสิริวิมล  พงษ์อักษร  รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานฝ่ายจัดสร้างถวาย 

โดยพราหมณ์ได้พิธีบวงงสรวงเทพยดาก่อนคณะสงฆ์จะเริ่มพิธีมหาพุทธชัยมังคลาภิเษกสมโภช  และพิธีปลุกเสกนั่งอธิษฐานจิต  โดยมีพระราชศีลโสภิต  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์    พระสุนทรธรรมประพุทธ์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  พระเทพสารเมธี  รักษาการเจ้าคณะภาค8 (ธ)  และเกจิดังแห่งภาคอีสาน จำนวน 8 รูป   ซึ่งมีส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก   โดยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และอิทธฤทธิ์ของพระอุปคุต  ที่จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ปราบมารและบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

จากนั้นได้อัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นบนเสลี่ยงและแห่รอองค์พระธาตุยาคู 3 รอบ  ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่ว่าการอำเภอกมลไสย  ซึ่งพระอุปคุตนี้จะอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคูในช่วงกิจกรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เพื่อให้ประชาชานได้กราบไหว้บูชาและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสต่าง ๆ ที่จะมีการจัดขึ้นตลอดทั้งปีบริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู