วิถีชีวิต

ศรีสะเกษ 12 ปี ที่ห่างหาย อบต.คูซอด เปิดบุญบั้งไฟ ครั้งยิ่งใหญ่ อลังการ หลังไม่ได้จัดมานานกว่า 12 ปี เพื่อสืบสานประเพณีชาวอีสาน และขอฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายฤทธิชัย ชาลากูลพฤฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ในพื้นที่ตำบลคูซอด อำเภอเมืองฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการประกวดนางรำ จากพื้นที่ 10 หมู่บ้านที่พากันแต่งกายและตกแต่งขบวนแห่อย่างสวยงาม และขบวนบั้งไฟยักษ์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก

นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด กล่าวว่า ชาวตำบลคูซอด ไม่ได้จัดกิจกรรม บุญบั้งไฟ มาประมาณ 12 ปี ปีนี้ ตนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ได้ร่วมแรงร่วมใจกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ จัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญ ของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น คนอีสานเรา และขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพื่อจะได้ทำนาทำไร่ที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป