ข่าวการเมือง

สำนักงานกกต.กาฬสินธุ์ เสริมสร้างความรู้กฎระเบียบเลือกตั้งนายก-สจ.สมานฉันท์

สำนักงานกกต.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายกอบจ.และสจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะที่กลุ่มก้าวหน้ากาฬสินธุ์ยืนยันใช้ภาพถ่ายเดิมสวมเสื้อสัญลักษณ์เสา 3 ต้นในการสมัคร

                เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายกอบจ.และสจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานกกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับอบจ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งกับผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง

                นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และระเบียบแล้ว ยังเป็นการสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ทั้งนี้ผู้สมัครทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นชาว จ.กาฬสินธุ์ จึงอยากให้รักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง สมานฉันท์ปรองดองกัน เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง และให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใส สำหรับการรับสมัครนายกและสจ.กาฬสินธุ์ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น ถือว่ามีความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และตัวผู้สมัครเป็นอย่างดี โดยมีผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกอบจ.4 คน และสมัคร สจ.จำนวน 30 เขต รวมทั้งหมด 93 คน

                ด้านนายสุทธิชัย บุญเรือง  ผอ.กกต.ประจำจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากปิดการรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบจ.กาฬสินธุ์ จะดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อภายใน 7 วัน ซึ่งหากผู้สมัครรายได้ไม่มีรายชื่อสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานกกต.ประจำจ.กาฬสินธุ์ภายใน 3 วัน  หลังประกาศรายชื่อ อย่างไรก็ตามส่วนกรณีปัญหาผู้สมัครนายกและสจ.ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ให้เปลี่ยนภาพถ่ายใหม่นั้น เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่และดุลยพินิจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการรับสมัครที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบ ซึ่งเรื่องการรับสมัคร กตต.ประจำจ.กาฬสินธุ์ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงเท่านั้น

                ขณะที่นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์ กลุ่มก้าวหน้ากาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนในฐานะผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์ และผู้สมัคร สจ.กาฬสินธุ์จำนวน 10 คน ที่ใช้ภาพสมัครนั้นไม่ได้เป็นภาพที่ชู 3 นิ้ว แต่เป็นภาพเสา 3 ต้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือโลโก้กลุ่มก้าวหน้ากาฬสินธุ์ ไม่ได้นำโลโก้พรรค และสัญลักษณ์พรรคการเมืองหรือสัญลักษณ์กลุ่มใดมาใช้ในการลงสมัครและยืนยันว่าจะใช้ภาพดังกล่าวในการสมัคร ทั้งนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็รับภาพตนและผู้สมัคร สจ.กาฬสินธุ์ทั้ง 10 คนแล้ว โดยทางกลุ่มจะต้องรอดูผลการพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารของคณะกรรมการ ซึ่งหากผลออกมาอย่างไร ทางกลุ่มจะได้มีการปรึกษากันเพื่อที่จะดำเนินการต่อไป