ข่าวการเมือง

“กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้” เบอร์ 1 เปิดเวทีปราศรัยชูนโยบายผลักดันโรงพยาบาลศูนย์กาฬสินธุ์

ผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์และสจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เขต 1 พร้อมทีมงานกลุ่ม “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”ลุยเปิดเวทีปราศรัยหาเสียงรูปแบบดาวกระจาย ชูนโยบายคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนบ้าน แปลงเมืองกาฬสินธุ์ และนโยบายผลักดันการพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์กาฬสินธุ์ในอนาคต เพื่อยกระดับบริการด้านการแพทย์และพยาบาลแก่ผู้ป่วยครบวงจร ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปรักษาต่างจังหวัด

                เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์ และสจ.ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เริ่มทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้สมัครต่างเร่งลงพื้นที่หาเสียง เปิดเวทีปราศรัยงัดนโยบายต่างๆ เพื่อขอคะแนนจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ“กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้” โดยล่าสุดนายชานุวัฒน์ วรามิตร หรือ “โด่ง” ผู้สมัครนายกอบจ.กาฬสินธุ์ เบอร์ 1 นายพลากร พิมพะนิตย์ หรือ “บอล” ผู้สมัคร สจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 เบอร์ 1 นำทีมงานทั้ง ดร.เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายประภาส ยงควิสัย นายชัย คูสกุลรัตน์ นายกีรฒิการต์ พิมพะนิตย์ นายสุรินทร์ เศรษฐรักษา และนางสาวกวิศรา ณ กาฬสินธุ์ ร่วมกันเปิดเวทีปราศรัยในรูปแบบดาวกระจาย ที่บริเวณศาลาประชาคมชุมชนสงเปือย เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

จากนั้นได้ร่วมกันเปิดเวทีปราศรัยที่ลานเอนกประสงค์หน้าศาลเจ้าปู่แฮ่ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีการแนะนำตัวผู้สมัคร และทีมงาน พร้อมปราศรัยนโยบายที่สำคัญๆของกลุ่ม “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”โดยเฉพาะการขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าไปพัฒนา  เพื่อเปลี่ยนบ้าน แปลงเมืองกาฬสินธุ์ให้ดีกว่านี้ ซึ่งเวทีปราศรัยครั้งนี้ยังได้เน้นไปที่นโยบายการผลักดันงบประมาณในการพัฒนาและยกระดับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จากเดิมเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์กาฬสินธุ์ในอนาคต เพื่อยกระดับการบริการด้านการแพทย์ และพยาบาลแก่ผู้ป่วยแบบครบวงจรและให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น มีสถานที่รองรับผู้ป่วยเพียงพอ และที่สำคัญประชาชนไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ในต่างจังหวัด

นอกจากนี้การปราศรัยยังมีการชูนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ถนนปลอดฝุ่น น้ำประปามีใช้ทุกหมู่บ้านและตลอดปี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาด้านการเกษตร สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนเพื่อให้ จ.กาฬสินธุ์หลุดพ้นการเป็นจังหวัดที่ยากจนลำดับ 3 ของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญดึงดูดนักเที่ยวและให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยมีประชาชนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ความสนใจรับฟังการปราศรัยนโยบายและนำดอกไม้มาให้กำลังใจกันอย่างจำนวนมาก