ข่าวการเมือง

ศรีสะเกษ ข่าวดีนายกเศรษฐาเชิญ 7 ส.ส.เพื่อไทยเข้าพบเตรียมเปิดประตูเหล็กสู่ปราสาทพระวิหารต้นเดือน ก.พ.67 นี้

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายอมรเทพ สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทยทุกคน ประกอบด้วย นายธเนศ เครือรัตน์ ส.ส.ศรีสะเกษ 1 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 2 นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 4 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 6 ดร.วิลดา อินฉัตร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 น.ส.นุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 9 และตน ได้ร่วมกันผลักดันเพื่อขอให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้มีการเจรจากับนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชา เพื่อขอให้มีการเปิดประตูเหล็กที่ปิดกั้นระหว่างผามออีแดง เขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารกับเขตปราสาทพระวิหารของกัมพูชาเพื่อเปิดการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมปราสาทพระวิหารได้ ซึ่งในเบื้องต้นทางคณะ ส.ส.ศรีสะเกษเราทั้ง 7 ท่านก็ได้เข้าไปพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วรอบหนึ่งว่า ประชาชนชาวศรีสะเกษต้องการให้เปิดประตูเหล็กที่ปิดอยู่เพื่อเปิดการท่องเที่ยวสู่ปราสาทพระวิหารให้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไปขึ้นไปชมปราสาทพระวิหารได้โดยผ่านทางด้านประตูเหล็กที่ปิดกั้นอยู่เพื่อไม่ให้ผู้ใดผ่านขึ้นไปยังปราสาทพระวิหาร โดยเป็นสะพานเหล็กข้ามคลองน้ำธรรมชาติ มีสายโซ่คล้องกุญแจล็อคอยู่ 2 อัน สภาพบริเวณประตูเหล็กขึ้นสนิมเก่ามาก เพราะว่าประตูเหล็กได้ถูกปิดมานานตั้งแต่ประมาณปี 2551 เป็นต้นมา โดยเขตประเทศกัมพูชามีเจ้าหน้าที่ทหารของกัมพูชารักษาการณ์อยู่ สถานการณ์ปกติเรียบร้อยดี ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความเห็นว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งและจะเจรจากับทางประเทศกัมพูชา โดยทางคณะ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทยทุกคนได้ยื่นเรื่องให้กับ ท่านนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ได้รับเรื่องไว้เพื่อให้ทราบว่า ทางประชาชนชาวศรีสะเกษมีความต้องการให้เปิดประตูเหล็กสู่ปราสาทพระวิหาร ขอให้คณะกรรมาธิการได้ศึกษาความเป็นไปได้และนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป

นายอมรเทพ สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยต่อไปว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นับว่าเป็นข่าวดีต่อการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้นัดหมายเชิญคณะ ส.ส.ศรีสะเกษ ทั้ง 7 เขตไปพบในวันที่ 24 ม.ค. 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการที่จะเปิดประตูเหล็กสู่ปราสาทพระวิหาร โดยนายกรัฐมนตรีของไทยจะทำการเจรจากับผู้นำของประเทศกัมพูชา เพื่อเจรจาเปิดประตูเหล็กสู่ปราสาทพระวิหารโดยด่วนที่สุด โดยคาดว่าจะทำการเปิดประตูเหล็กสู่ปราสาทพระวิหารได้ในช่วงต้นเดือน ก.พ.2567 ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาร่วมกับผู้นำฝ่ายกัมพูชาเพื่อเปิดประตูเหล็กให้นักท่องเที่ยวทั้ง 2 ชาติคือไทย – กัมพูชาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สามารถขึ้นไปเที่ยวชมปราสาทพระวิหารได้ โดยผ่านทางอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวของ 2 ชาติไทย – กัมพูชา จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนทางด้าน จ.ศรีสะเกษได้เป็นอย่างดียิ่ง