ข่าวการเมือง

นายกเล็กเมือง​ชัยภูมิ ทำสำเร็จ​ผลักดันถนนสายชัยภูมิ​ ตาด​โตน​เป็น 4 เลนผ่านงบเกือบ ​50 ล้าน​

วันที่​ 27 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม​สภาเทศบาล​เมือง​ชัยภูมิ​ นายธีวรา​ วิ​ต​นากร​ นายก​เทศมนตรี​เมือง​ชัยภูมิ ​พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ขอเปิดประชุม​สภาในระเบียบ​วาระที่ 12 เรื่องญัตติ​ขออนุมัติ​ใช้จ่ายเงินสะสม​ของเทศบาล​เมือง​ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2567 เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมในวงเงิน 48,500,000​ บาท เพื่อผ่านความเห็นชอบของสมาชิก​สภาเทศบาล​เมือง​ชัยภูมิ​ในการก่อสร้าง​ถนน สายชัยภูมิ-ตาดโตน ที่อยู่ในเขตเทศบาล​ตั้งแต่หน้าหน้าวัดป่าชัยภูมิ​วราราม(วัดป่า)​ จนถึงหน้าห้างสิน 2000 สิ้นสุดเขตเทศบาล​เป็นระยะทางความยาวมากกว่า 2,000 เมตร (2กิโลเมตร) เพื่อเชื่อมกับทางหลวงของแขวงการทางให้เป็นถนน4 ช่องจราจรจนถึงสี่แยก​ทางไปอำเภอ​หนองบัวแดง ​เพื่อแก้ไขปัญหา​การจราจร​ลดการเกิด​อุบัติเหตุ​สะดวก​กับการสัญจร​ของการนักเรียน​นักศึกษา​และเกษตรกร​ที่นำผลผลิตทางการเกษตร​มาจำหน่ายและส่งให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศบาล​เมือง​ชัยภูมิ​ เพื่อเป็นการสร้างรายได้​ให้กับเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น​พร้อมส่งเสริม​การท่องเที่ยวจังหวัด​ชัยภูมิ

​ช่วงปกติและช่วงเทศกาล​ให้นักท่องเที่ยว​ที่จะเดินทาง​ไปอุทยานแห่งชาติ​น้ำตกตาดโตน มอหินขาวและสถานที่ท่องเที่ยว​อื่นๆให้การเดินทาง​สะดวกสบาย​ปลอดภัย​ให้ดียิ่งขึ้น​ เนื่องจากการเพิ่มช่องจราจร​จาก2เลนเป็น4เลน ซึ่งความกว้างไม่น้อยกว่า20เมตรตลอดเส้นทางความยาวมากกว่า2กิโลเมตร​มีเกาะกลางถนนพร้อมไฟส่องแสงสว่าง​ตลอดสายให้เกิดความสวยงามสมกับเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ​อีกด้วย​ โดยใช้งบประมาณ​ของเทศบาล​เมือง​ชัยภูมิ โดยนายธี​วรา​ วิ​ต​นากร​นายก​เทศมนตรี​เมือง​ชัยภูมิ​ได้ทำโครงการ​ขออนุมัติ​เงินสะสม​เทศบาล​เมือง​ชัยภูมิ​จ่ายขาดในวงเงินงบประมาณ​48,500,000​บาท ผ่านสภาเทศบาล​เมือง​ชัยภูมิ​โดยมีสมาชิกสภา​เทศบาล​เมือง​ชัยภูมิ​ หลังมีการอภิปราย​ของสมาชิก​สภาเทศบาล​ใช้เวลาเกือบ​3ชม.จึงมีการขอมติความเห็นชอบจากสมาชิก​สภาเทศบาล​ผลเห็นชอบ8เสียง ไม่เห็นชอบ6เสียง งดออกเสียง1เสียงและมีสมาชิกสภา​เทศบาล​ลาประชุม​ 2 คน จึงทำให้โครงการถนน4เลน สายชัยภูมิ​-ตาดโตนผ่านสภาเรียบร้อย​ จากการขออนุมัติ​การก่อสร้าง​ในครั้งนี้ เนื่องจาก​เป็นถนนในเขตเทศบาล​ที่เป็นเส้นหลักเชื่อมต่างอำเภอ​ที่เหลืออยู่เพียงเส้นเดียวที่เป็น2ช่องจราจร​ หลังจากที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยของผู้บริหารเทศบาลเมือง​ชัยภูมิ​ที่คิดอยากจะสร้างแต่ไม่เคยทำสำเร็จ​ พึ่งจะมาสำเร็จ​ในยุคของ​เทศบาล​ชุดนี้