ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย “เลือก ” ธนกฤต ” ตัวแทนพรรคประจำเขต 15 กรุงเทพฯ

ภูมิใจไทย เลือก “ธนกฤต เอี่ยมอ่ำ ” เป็นตัวแทนพรรคประจำเขต 15 กรุงเทพฯ

7 มีนาคม 2564 ที่ทำการหมู่บ้านอัญชลี  มีนบุรี  มีการประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคภูมิใจไทย กรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่ 15 มีนบุรี โดยมีท่าน สส.มณฑล โพธิ์คาย
เป็นประธาน, คุณ สิรวิชญ์ บ่อถ้ำ, คุณณัฐพล จรัสสุริยพงศ์, คุณสมัย โกกเจริญพงศ์ คุณพิชิตชัย รัชตามพร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำเขตในพื้นที่กทม.

โดยผลการเลือกตั้งปรากฎว่านายธนกฤต เอี่ยมอ่ำได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคเขต15 ประจำกรุงเทพมหานคร โดยให้
ที่ทำการหมู่บ้านอัญชลี  มีนบุรี เป็นสถานที่ตั้งตัวแทนพรรคการเมืองเบต  15 ประจำจังหวัดกรุงเทพฯ