ข่าวการเมือง

กกต.สกลนคร เตรียมความพร้อมเลือก สว. จัดอบรมให้ความรู้ มีผู้สนใจขอรับใบสมัคร สว.แล้ว 300 กว่าราย

วันนี้ (16 พ.ค. 67) ที่โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นางสาวจุฑามาศ จันโท ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรม เผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร (กกต.สกลนคร) จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง การสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีรูปแบบและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความชัดเจนอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ณ จุดรับสมัคร ที่ว่าการอำเภอ ทั้ง 18 แห่ง ของจังหวัดสกลนคร กำหนดเลือกในระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เลือกในระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน และระดับประเทศในวันที่ 26 มิถุนายน การอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจ ที่จะลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดสกลนคร ผู้สนใจทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วม จำนวน 100 คน

นางสาวจุฑามาศ จันโท ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ตั้งแต่ได้มีการประกาศให้เลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือสว. และให้ผู้สนใจสมัคร สว. สามารถขอรับใบสมัคร ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สำหรับจังหวัดสกลนครจนถึงขณะนี้มีผู้สนใจขอรับใบสมัครแล้ว จำนวน 324 ราย โดยการอบรมเผยแพร่ความรู้การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ครั้งนี้ เป็นช่องทางหนึ่งของ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ตรงตามกฏหมายการเลือก สว.ทุกประการ เนื่องด้วยการเลือก สว.ปี 2567 นี้ เป็นการเลือกแบบใหม่ จึงอยากให้ผู้สมัคร สว. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของท่านอย่างละเอียด กลุ่มของผู้สมัครทั้ง 20 กลุ่ม สำหรับประชาชนสามารถมีส่วนร่วม ในการเลือก สว.ครั้งนี้ โดยในวันรับสมัคร กกต.ได้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดให้ประชาชน เข้าไปสังเกตการณ์ได้ ขณะเดียวกัน กกต.ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทาง และ แอปพลิเคชัน SMART VOTE พร้อมแจ้งช่องทางแจ้งเหตุการทุจริต ได้ที่ แอปพลิเคชัน ตาสับปะรด