ข่าวการเมือง

เลือกตั้งเฉพาะหน่วยนายกทต.หนองกุงศรีใหม่คึกคักมีผลแพ้ชนะของผู้สมัคร

บรรยากาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ใหม่ เฉพาะหน่วยที่มีปัญหาผู้มีใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง คาดนับคะแนนได้หลังปิดหีบ อาจจะมีผลต่อคะแนนแพ้ชนะของผู้สมัคร

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ศาลาประชาคมบ้านหนองกุงเผือก หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี ใหม่เฉพาะหน่วย หลังจากมีปัญหาจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  ที่ผ่านมาไม่ตรงกับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง คือมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองกุงศรี จำนวน 516 คน แต่การนับคะแนนพบว่ามีบัตรเลือกตั้งจำนวน 517 ใบ ซึ่งมีบัตรเกินจำนวน 1 ใบ ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวที่มีปัญหา ทำให้ กกต.กาฬสินธุ์ ได้เสนอเรื่องไปยังกกต.กลางเพื่อพิจารณา กระทั่งมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในครั้งนี้

โดยบรรยากาศในช่วงเช้าหลังจากเจ้าหน้าที่เปิดหีบในช่วงเวลา 08.00 น. ยังคงมีประชาชนต่างทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม. ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งคัด

สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลหนองกุงศรี มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก ทต.หนองกุงศรี ทั้งหมด 687 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 516 คน คิดเป็นร้อยละ 76 โดยผลคะแนนการเลือกตั้ง นายก ทต.หนองกุงศรีครั้งนั้น เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ ได้ 280 คะแนน เบอร์ 2 นายพงศพัศ ตุมอญ ได้ 88 คะแนน เบอร์ 3 นายศาสตรา แก้วภิรมย์  ได้ 135  คะแนน และเบอร์ 4 ร.ต.ต.วีระ ภูทองนาค ได้ 1 คะแนน  และเบอร์ 5 นายดิเรก  หอมพิกุล ได้ 0 คะแนน บัตรเสีย 13 บัตร และไม่ประสงค์ลงคะแนน 0 คะแนน

ด้านนายสุทธิชัย บุญเรือง ผอ.กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีคำสั่งที่ 127/2564 เรื่องให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีในจังหวัดกาฬสินธุ์ใหม่ โดยให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกมนตรีเทศบาลตำบลหนองกุงศรี เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 2 เนื่องจากจำนวนบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้มาแสดงตนลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมามีจำนวนไม่เท่ากัน จึงให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

นายสุทธิชัย บุญเรือง ผอ.กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต่อว่า สำนักงาน กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำชับให้กรรมการประจำหน่วยเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เนื่องจากการเลือกตั้งที่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เกิดข้อผิดพลาดบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้แสดงตนลงคะแนนไม่เท่ากัน โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเกิดจากกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วย ทำให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยกกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่กำชับให้กรรมการหน่วยเลือกตั้งใหม่อย่างเคร่งครัด มีการอบรม มีการชี้แจง และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะบัตรเลือกตั้งและบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงลายมือชื่อทุกคน