ข่าวการเมือง

มหาสารคาม ธนาคารที่ดิน ร่วมงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สุทิน”พร้อมหนุนช่วยชาวบ้านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

ที่ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ธนาคารที่ดิน ร่วมงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภายใต้หัวข้อ “สวัสดิการชุมชน พลังสร้างสังคมลดความเหลื่อมล้ำ แก้วิกฤตประชากรไทย” ด้าน ดร.สุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ชื่นชมธนาคารที่ดิน พร้อมสนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. หรือ ธนาคารที่ดิน มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (กปส.) ธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กปส. เข้าร่วมงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช. ในหัวข้อ “สวัสดิการชุมชน พลังสร้างสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ แก้วิกฤตประชากรไทย” ณ โรงแรมตักสิลา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โดยธนาคารที่ดิน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ แนะนำภารกิจธนาคารที่ดิน ในการกระจายการถือครองที่ดิน อย่างเป็นธรรม และยั่งยืน และป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย การจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน

ดร.สุทิน คลังแสง กล่าวขณะเยี่ยมชมบูท ธนาคารที่ดิน ว่า เป็นองค์กรที่ดี ช่วยกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย ส่วนตัวมีความสนใจและต้องการหารือร่วมกับผู้บริหารธนาคารที่ดิน เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนคนยากจน คนไร้ที่ดินทำกิน
“เรื่องที่ดินกลาโหม ทำอยู่แล้ว เราพร้อมร่วมมือและร่วมกันได้ด้วย เป็นภารกิจที่ตรงกัน”ดร.สุทิน คลังแสง กล่าวตอนหนึ่งขณะเปิดงาน สำหรับผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน ครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ผอ.พอช.) ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ และนายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางคมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และนายสุรวาท ทองบุ ส.ส.พรรคก้าวไกล ผู้แทนกองทุนที่ได้รางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้แทนฝ่ายนโยบาย ผู้แทนหน่วยงานภาคี ผู้แทนภาควิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. ผู้แทนเครือข่ายสวัสดิการชุมชน ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด 20 จังหวัด กว่า 500 คน ภายในงาน มีเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ ตลาดนัดความรู้และการมอบเกียรติบัตรให้กับจังหวัดที่บรรจุแผนงานสวัสดิการชุมชนในแผนพัฒนาจังหวัด