ข่าวการเมือง

หนองคาย บรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภา


กกต.หนองคาย อำนวยความสะดวกเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ทั้งจังหวัดมีผู้สมัคร 20 กลุ่ม รวม 439 คน

วันนี้ (9 มิ.ย.67) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายหลังเดิม อ.เมืองหนองคาย สถานที่จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ของอำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งระดับอำเภอ ได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมสำหรับการลงคะแนนของผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเป็นที่เรียบร้อย มีรั้วรอบของชิด มีการกั้นแนว อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ได้เดินทางมารายงานตัวในเวลาที่ กกต.กำหนด ตั้งแต่ 08.00-09.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ หลังจากนั้นก็เป็นการเลือกในแบบกลุ่ม และแบบแบ่งสายต่อเนื่องกันไป โดยจังหวัดหนองคายมี 9 อำเภอ มีผู้สนใจสมัครรับการสรรหาใน 20 กลุ่มอาชีพ หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด รวม 439 คน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีเรื่องร้องเรียนใด ๆ เกิดขึ้น