ข่าวการเมือง

กาฬสินธุ์ปล่อยตัวผู้ต้องหายากจนชุดแรก 40 ราย ศาลจังหวัด

กาฬสินธุ์ ปล่อยตัวผู้ต้องหาฐานะยากจนชุดแรก 40 ราย ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรม หลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำกับดูแลความประพฤติผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นลูกบ้านของตนเอง

Last Updated on 11/03/2020 00:00:32 by เสียงภูพานออนไลน์