ข่าวการเมือง

เลย รับสมัครเลือกตั้งเขตวันแรกคึกคัก เขต 1 เดือดแน่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 เม.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เยาวชนกีฬา เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางมาให้กำลังใจ ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเขต เป็นวันแรก มีผู้สมัครจากพรรคต่างๆ หลายพรรค พร้อมผู้สนับสนุนจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจตั้งแต่ก่อน 07.00 น.
เมื่อถึงเวลา คณะกรรมการรับสมัครแจ้งให้ผู้ลงรับสมัครแสดงถึงขั้นตอนก่อนจับหมายเลข โดนขั้นตอนแรก เรียงลำดับจับหมายเลขก่อนจับลำดับขั้นตอน ขั้นตอนที่ 2 เป็นการจับลำดับขั้นตอนเข้ารับหมายเลขตรวจเอกสาร ถ้าจับได้แล้วตรวจเอกสารถูกต้อง ก็จะเป็นหมายเลขของผู้สมัครเพื่อการหาเสียงทันที ถ้าเอกสารไม่ถูกต้องจะยกเลิก และเลื่อนผู้ที่รับต่อจากทันที

ผลการจับหมายเลขที่ยืนยันแล้วดังนี้
เลยเขต 1 หมายเลข 1 นางสาวชญากนก พรรค เสรีรวมไทย หมายเลข 2 นาย ทศพล พรหมเกตุ พรรคไทยภักดี หมายเลข 3 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย หมายเลข 4 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 5 นายจรูญ พานิชพลังประชารัฐ หมายเลข 6 นายทศพล สังขะทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 7นายสัณห์ ทันหา พรรคไทยศรีวิไล หมายเลข 8 พอ.ทินพัทธ์ ปานแก้ว พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 9 นายวิทยา โพธิพัฒน์ พรรคก้าวไกล หมายเลข 10 ดร.อดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร พรรคประชาธิปัตย์

ลยเขต 2 หมายเลข 1 ดต.ไมตรี วาที พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 2 แสวงดาปะ พรรคก้าวไกล หมายเลข 3 นิธินันท์ อินทรโฆษิต พรรคพลังประชาชน หมายเลข 4 นายศุภผล ผลพูนศิริ พรรคไทยภักดี หมายเลข 5 นายศรันย์ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6 นางจันทิวา พรพิทักษ์สิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 7 นายชูศักดิ์ บูระภาศิริ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 8 นายบุญเศรษฐ์ มานะดี พรรคไทยศรีวิไล หมายเลข 9 นายเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลย 10 นางนาตยา สุวรรณ์ชาติ พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 11 นายแสงเดือน ศรีบุรินทร์ พรรคภูมใจไทย

เลย เขต 3 หมายเลข 1 นายวิศรุต โสภาวิชิต พรรคก้าวไกล หมายเลข 2 นายธนยศ ทิมสุวรรณ หมายเลข 3 นาย พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ ท้าวบุตร พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 4 นายสันติภาพ เชื้อบุญมี พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 5 นายเดชา เสนานุช พรรคไทยศรีวิไล หมายเลข 6 นายอุดร แสวงผล พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 7 นางสมใจ ดีอินทร์ พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 8 นายกิติพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 9 นายบรรพตยาฟอง

เลย เขต 4 หมายเลข 1 นายสมเจตย์ แสงเจริญรัตน์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นายวันชัย บุษบา พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3 นายสุภาพ พุทธทองศรี พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 4 นางสาวนภาพร ยาบุษดี พรรค รวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 5 นายยงยุทธ ทิพรส พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 6 นายราเชนท์ กงสิมมา หมายเลข 7 นายธนกฤต อันทะระ พรรค เสรีรวมไทย หมายเลข 8 นางสาวศวิตา สำลีพันธุ์ พรรคไทยสร้างไทย

จังหวัดเลย มี เดิมมี 3 เขต ปัจจุบันมี 4 เขต ตามคาด เขต 1 มีการแข่งขัน ระหว่างนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส. กว่า 20 สมัย กับ นายเลิศศักย์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย สมัยเดิม กับเขต 4 ระหว่าง นายธนยศ ทิมสุวรรณ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนบ้านใหญ่ของนายธนาวุฒ ทิมสุวรรณ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเลย เจ้าของพื้นที่เดิม

สำหรับอดีต ส.ส.จ.เลย ที่ลงสมัครในครั้งนี้ปี 2566 ประกอบด้วยนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 11สมัย พรรครวมไทยสร้างชาติ เขต 1, นายทศพล สังขทรัพย์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย 8 สมัย นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข พรรครวมไทยสร้างชาติ 3 สมัย, นายวันชัย บุษบา พรรคภูมิใจไทย 2 สมัย , นายธนยศ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย 1 สมัย,นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ 1 สมัย นอกนั้นเป็น อดีต ส.ส.สอบตก และผู้สมัครหน้าใหม่ลงเป็นครั้งแรก


อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/04/2023 15:11 น. by อินทรีภูพาน