ประชาสัมพันธ์

เลย กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนื่องจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 20 กันยายน 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย โดยนายปราการ มสิกพรรค์ ขนส่งจังหวัดเลย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โดยนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และโรงพยาบาลเลย โดยนายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และคณะผู้บริหารสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและมอบอุปกรณ์ฯ ให้แก่ผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 12 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 831,500 บาท จัดซื้ออุปกรณ์มอบให้แก่ผู้พิการ ประกอบด้วย รถนั่งแบบธรรมดาพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 2 ราย รถนั่งแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 3 ราย ขาเทียมระดับใต้เข่า จำนวน 5 ราย และเตียงนอนธรรมดาชนิด 3 ไก พร้อมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 2 ราย ณ บริเวณพิธีภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/09/2023 17:13 น. by อินทรีภูพาน