ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่ากาฬสินธุ์ กินกุ้งก้ามกรามโชว์ ยืนยันปลอดโควิดเร่งล้างตลาดสดลดความเสี่ยง

จังหวัดกาฬสินธุ์คิกอ๊อฟทำความสะอาดตลาดสดทั้งจังหวัด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกินกุ้งก้ามกรามโชว์ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคว่า กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ในเทศกาลปีใหม่ปลอดภัยไร้โควิด-19

                เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมทำความสะอาดเทศบาลป้องกันโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ โดยเป็นการคิกอ๊อฟทำความสะอาดตลาดสดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกันทั้งจังหวัด ตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกินกุ้งก้ามกราม สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์  ประธานสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์  นายถาวร ภูสมสาย นายกเทศมนตรีตำบลโคกศรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน จิตอาสา อสม.และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกศรี ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยก่อนเริ่มกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี  นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ลงมือเผากุ้งก้ามกรามและรับประทานกุ้งก้ามกรามที่เผาสุกแล้ว เพื่อเพิ่มความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคว่า กุ้งก้ามกรามที่ทำการเพาะเลี้ยงในพื้นที่อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และเป็นสัตว์เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจะออกสู่ตลาดและขายดีที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หลังจากนั้น นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างความมั่นใจด้านความสะอาด ปลอดภัยให้กับประชาชนผู้บริโภคและผู้ใช้บริการตลาด ทั้งนี้ เพื่อการันตีคุณภาพความสด สะอาด ปลอดภัย และช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กำลังทำการจับจำหน่ายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมทำความสะอาดเทศบาลป้องกันโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ ตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกิจกรรมกินกุ้งก้ามกราม สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นพร้อมกันทั่ว จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล ตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีจุดลงทะเบียนผ่านแพลตฟร์อมไทยชนะ

นายทรงพล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันอาทิตย์ละ 2 ครั้ง  ทั้งนี้ เพื่อการันตีคุณภาพความสด สะอาด ปลอดภัย และช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กำลังทำการจับจำหน่ายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ดังกล่าว