ข่าวกีฬา

ชัยภูมิ คึกคักปชช. แห่ลงสมัครเดิน วิ่ง ภูเขียวมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 รอบหนองผักปังกับอากาศสุดฟิน

วันที่ 25 ธ.ค.2566 ณ ลานศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 6 ประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสนอง มะลิขวัญ นอภ.ภูเขียว นางวิไลวรรณ มานะศิลป์ นายกเทศมนตรีตำบลภูเขียว คณะบริหารฯ ส่วนราชการ พ่อค้านักเรียน นักศึกษา นักกีฬา และประชาชนกว่า 800 ราย ร่วมกันเปิดงาน กิจกรรมเดิน-วิ่ง ภูเขียวมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนได้หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประยชน์ ตลอดจนการฝึกซ้อมและ เล่นกีฬา ออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ แหล่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ของอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทางเทศบาลตำบลภูเขียว ได้มีนโยบายจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ภูเขียว มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วม กิจกรรม “การกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพชีวิตและของประชาชนในบ้านเมือง” ในครั้งนี้ ระยะทางการวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ฟันรัน 3.5 กิโลเมตร จำนวน 3 รุ่น และมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร จำนวน 7 รุ่น ชาย/หญิง โดยได้รับความสนใจจากนักวิ่ง และผู้รักสุขภาพ ทั้งในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 800 คน ซึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรม ก็ได้รับความร่วมมือ และความอนุเคราะห์ จากทุกภาคส่วนของอำเภอภูเขียวเป็นอย่างดี

ด้านนายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 6 ประธานฯกล่าวว่าในกิจกรรมเดิน – วิ่ง ภูเขียวมินิมาราธอน ซึ่งจัดในบริเวณสระน้ำขนาดใหญ่ ที่มีอากาศสุดฟินแสนสบาย รอบหนองผักปังและตัวเขตเทศบาลฯภูเขียว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนได้หันมาใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการฝึกซ้อมและเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ด้วยการเดิน-วิ่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ของอำเภอภูเขียว ให้มี สุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เกิดความรักความสามัคคี และ เสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบ วินัย รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ซึ่งจะ นำไปสู่ความมีคุณภาพของอนาคตของประเทศชาติที่มีแต่ความสงบสุข ด้วยความยินดียิ่ง และจะต่อยอดเรื่องการพัฒนา อำเภอภูเขียวให้เป็นสถานที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้แวะมาพักผ่อนดูบ้างอีกด้วย/