ประชาสัมพันธ์

นครพนม ส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival ตอน หนาวลม ชมโขง

ที่บริเวณลานพนมนาคา เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รอง ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด งานส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival ตอน หนาวลม ชมโขง โดยมีนายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ

จังหวัดนครพนมมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลากหลายทั้งประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และในทุกๆปีจะมีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยใช้ชื่องาน Nakhonphanom Winter Festival เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงยังเป็นการส่งความสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จังหวัดนครพนมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างกิจกรรมในพื้นที่ในทุกเดือนและส่งผลตอบรับอย่างดีในด้านการท่องเที่ยวในทุกๆปีที่ผ่านมา จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ “งานส่งเสริมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival ตอน หนาวลม ชมโขง ” ภายใต้ โครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567

ในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและรื่นเริง 25 – 31 ธันวาคม 2566 กิจกรรมแห่ดาวคริสต์มาส ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 และเป็นจุดเช็คอิน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566การแสดงศิลปิน วันที่ 30-31 ธันวาคม 2566 ณ เวทีหอนาฬิกา การประดับไฟแสงสี บริเวณพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, ศาลจังหวัดนครพนม 100 ปี,และบริเวณริมโขงลานตะวันเบิกฟ้า การแสดงพลุ ในแม่น้ำโขง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การมอบรางวัล พร้อมเกียรติบัตร แก่ผู้กระทำความดีให้กับจังหวัดนครพนม ในสาขาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญท่านประธาน มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ทูตการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เด็กชายณัฐวัฒน์ อินาลา (น้องปกป้อง) โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การมอบโล่รางวัลของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ รางวัลพลังบวรในมิติทางศาสนาที่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า รางวัลพลังบวรในมิติทางศาสนาที่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 วัดศรีมงคล อำเภอธาตุพนม การมอบเกียรติบัตร การประกวดเรียงความ หัวข้อ “รักของพ่อ” จังหวัดนครพนม

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 จังหวัดนครพนม จำนวน 6 รางวัล จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม รางวัลการประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 900 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 700 บาท รางวัลการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)/อาชีวศึกษา (ปวช.) รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 900 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 700 บาท

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนทุกแขนง