ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯสกลนคร สั่งการใช้ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ป้องกันเมาแล้วขับ ลดอุบัติเหตุ

วันที่ 30 ธ.ค. 2566 ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม พร้อมกันประชุม ผ่านระบบ วีดีโอ Conference กับ คณะกรรมการระดับอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ โดยวันแรกของการรณรงค์เข้มข้น 7 วันสัญจรปลอดภัย วันที่ 29 ธันวาคม 2566 จังหวัดสกลนคร เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 รายและเสียชีวิต 1 ราย โดยสาเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด คือการดื่มแล้วขับ รองลงมาได้แก่หลับใน และขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จุดตรวจของสำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วด่อน ถนนสกลนคร – นาแก บริเวณหน้าโรงเรียนนายอวัฒนา อำเภอเมืองสกลนคร จุดตรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ถนนสกลนคร -กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองสกลนคร จุดตรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ถนนนิตโย บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรีสุธาราม และจุดตรวจของสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ถนนนิตโย บริเวณแยกบ้านธาตุ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เกิดจากความเสี่ยงของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ทั้งเมาแล้วขับ หรือ พักผ่อนไม่เพียงพอ เน้นย้ำทุกอำเภอกวดขันกฎหมายการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะร้านค้าในชุมชน โดยบูรณาการกับ ตำรวจภูธรอำเภอ

นอกจากนี้ได้ขอให้ใช้กลไกของด่านครอบครัว และด่านชุมชน ร่วมกันป้องปรามไม่ให้ผู้ที่มีอาการมึนเมา นำรถ ออกไปขับขี่บนท้องถนน ซึ่งอาจจะทำให้มีความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตได้