ประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร “ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง จัดโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างความสุข ความปลอดภัย ให้เกษตรกรและประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมว จำนวน 58 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข – แมว จำนวน 45 ตัว รวม 62 ตัว ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เจ้าของสัตว์และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย