ประชาสัมพันธ์

มุกดาหาร เปิดแหล่งท่องเที่ยวไร่รุ่งเรืองกิจา อำเภอดอนตาล

เปิดแหล่งท่องเที่ยวไร่รุ่งเรืองกิจา (ของขวัญคาเฟ่) เพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงการเกษตรแห่งใหม่ และช่วยเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล นายก่อการ รุ่งเรืองกิจา ประธานกรรมการบริหารไร่รุ่งเรืองกิจา และของขวัญคาเฟ่ พร้อมผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ร่วมพิธีเปิดไร่รุ่งเรืองกิจา และของขวัญคาเฟ่ ณ บ้านหนองกะยัง ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ไร่รุ่งเรืองกิจา ได้ดำเนินธุรกิจและได้ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ยังมีความตั้งใจจริงในการที่จะช่วยเหลือให้อำเภอดอนตาลมีจุดท่องเที่ยวเชิงการเกษตรแห่งใหม่ เพื่อช่วยเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล อันจะเกิดเป็นผลดีต่อส่วนรวมทางเศรษฐกิจของอำเภอต่อไป

นางนภัทร รุ่งเรืองกิจา รองประธานกรรมการบริหารไร่รุ่งเรืองกิจา และของขวัญคาเฟ่ กล่าวว่า ไร่รุ่งเรืองกิจา ก่อเกิดจาก บริษัท พีเคดี สยาม เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการทำธุรกิจมา 7 ปี ได้รับรางวัลกินรีทองคำ 2 ปีช้อนคือ ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ในสาขาช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ เนื่องจากบริษัทได้เข้าพื้นที่ช่วยเหลือสังคมมาตลอด อาทิเช่น การแจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือน้ำท่วมทุกปี ตามจังหวัดต่างๆ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน หลายๆ โรงเรียน การสร้างบ้านให้น้องนักเรียน โรงเรียนซับกะโซ่ จ.เพชรบูรณ์ การแจกทุนการศึกษาที่ จ.บุรีรัมย์ , จ.มุกดาหาร และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้เราได้รับรางวัลตัวอย่างในการช่วยเหลือสังคม เราจึงเล็งเห็นที่อยากจะช่วยเหลือแบ่งปันให้กับคนในอำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร และให้ชาวบ้านมีช่องทางทำมาหากิน โดยการเปิดไร่รุ่งเรืองกิจา (ของขวัญคาเฟ่) ให้ชาวบ้านที่ว่างงานมาช่วยกันทำงานในไร่ และหากชาวบ้านมีผลิตภัณฑ์ ผลไม้ สิ่งของที่จะจำหน่าย สามารถนำมาจำหน่ายได้ บริเวณหน้าไร่ เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ให้หมู่บ้านของเราเอง ซึ่งในไร่รุ่งเรืองกิจา เป็นไร่ดอกไม้ให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพ และเป็นไร่สตรอเบอรี่ สำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยว มีคาเฟ่ ร้านอาหารเปิดให้รับประทาน มีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกันนี้ ในอนาคตจะมีการขยายไร่ ให้เป็นพื้นที่สวนเกษตรเป็นสวนผลไม้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม รู้จัก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มากขึ้น