ประชาสัมพันธ์

ยโสธร ผู้ว่าฯย้อนวัยสวมชุดนักเรียนเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ย้อนวัยแต่งชุดนักเรียนสร้างสีสันและมอบความสุขแก่เด็กๆภายในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณอาคารโดมโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เขตเทศบาลเมืองยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการย้อนวัยด้วยการแต่งกายชุดนักเรียน สร้างสีสันภายในงานและรับชมการแสดงของเยาวชนก่อนจะมีพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2567 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู-อาจารย์ และพ่อแม่ผู้ปกครองนำลูกหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็ก จำนวนกว่า 1,000 คน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน โดยในปีนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีเด่นที่มีความสามารถในด้านต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยโสธรพร้อมทั้งเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ จากนั้นได้เดินเยี่ยมบูทกิจกรรมและมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานด้วย

ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกสนานสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ มากมาย และมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การเล่นเกมส์ การตอบปัญหาชิงรางวัลของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และบริษัทห้างร้าน เพื่อส่งมอบความสุข สร้างความฝัน แรงบันดาลใจให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีความสุข สนุกสนาน พร้อมมีเวทีในการแสดงออก ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของเด็กๆและผู้ปกครองตลอดจนหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน และผู้ที่มาร่วมสนับสนุนกิจกรรม