ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น จัดงานวันครูแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 ม.ค. 2567 ที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”และเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นเนื่องในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานกว่า 2,500 คน ร่วมงาน

“วันครูแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี โดยในปีนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันครู ครั้งที่ 68 ไว้ว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” งานนี้จัดขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจนดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีบูชาบูรพาจารย์พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 600 คน

โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหลายฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค 12,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1,โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ จังหวัดขอนแก่น,องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น,สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น ทั้งในระบบและนอกระบบ,สำนักเขตพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นเนื่องในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567