ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น ปราบฝุ่นครั้งที่ 3 เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 31 ม.ค. 2567 ที่ หน้าพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยประชาชาจิตอาสา และเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนกลางเมือง ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้ดำเนินการทุกเช้าวันพุธของสัปดาห์ เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นครั้งที่ 3 โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดชำระล้างฝุ่นละอองและดินที่อยู่บนท้องถนน ก่อนที่กำลังคนจะใช้ไม้กวาดชะล้างคราบดินและฝุ่นละออง ที่อยู่บนถนนและบนทางเท้าให้ไหลลงร่องระบายน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น

นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การทำความสะอาดปราบฝุ่นตามถนนช่วงเช้านี้ในทุกวันพุธ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสา และรถน้ำจำนวนมากมาทำการชะล้างสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดถนนนลดฝุ่น PM 2.5 ได้กวาดทำความสะอาด ฉีดน้ำกวาดล้างถนนกลางเมืองเพื่อชะล้างฝุ่น และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งการลดปัญหาฝุ่นละอองบนถนนเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศ ที่จังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

สำหรับ ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดอนุภาคเล็กมากๆ (ขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอน ด้วยขนาดที่เล็กมากๆ เราจึงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ถ้าฝุ่นนี้มีปริมาณสูงมากๆ ในอากาศ จะดูคล้ายกับมีหมอกหรือควัน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้จากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ ควันบุหรี่ การเผาขยะ เผาหญ้า เผาเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงาน เป็นต้น และด้วยขนาดที่เล็กมากจึงสามารถลอดผ่านการกรองของขนจมูก ไปยังหลอดลม และลงลึกจนถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือด และทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ในระยะยาวมีผลทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด อีกด้วย