ประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ พ่อเมืองจัดกิจกรรม Kick off มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยบูรณาการทุกภาคส่วนฉีดพ่นน้ำละอองฝอย เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เพื่อสลายฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และตรวจวัดควันดำของรถยนต์ส่วนราชการ ณ สวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายเทพรัตน์ ตันตยายนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางขนิษฐา แห่งธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จำนวน 7 อำเภอ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 48.9 – 65.1 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร

  1. อำเภอชานุมาน ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง 65.1 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร
  2. อำเภอพนา ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง 48.9 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร
  3. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง 48.9 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร
  4. อำเภอปทุมราชวงศา ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง 48.9 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร
  5. อำเภอลืออำนาจ ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง 48.9 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร
  6. อำเภอหัวตะพาน ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง 48.9 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร
  7. อำเภอเสนางคนิคม ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง 48.9 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร
  8. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรม kick off มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีค่าสูงเกินมาตรฐาน พร้อมทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้น้อยลง