ประชาสัมพันธ์

จ.ขอนแก่น ทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันที่ 7 ก.พ. 2567 ที่บริเวณถนนรื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น สำหรับกิจกรรมการทำความสะอาดถนนนลดฝุ่น PM 2.5 มีกิจกรมมต่างๆ เช่น ได้กวาดทำความสะอาด ฉีดน้ำกวาดล้างถนนกลางเมืองเพื่อชะล้างฝุ่น และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งการลดปัญหาฝุ่นละอองบนถนนเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศ ที่จังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

โดยกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นประจำทุกวันพุธในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดอนุภาคเล็กมากๆ (ขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอน) เราจึงไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ แต่ถ้าฝุ่นนี้มีปริมาณสูงมากๆ ในอากาศ จะดูคล้ายกับมีหมอกหรือควัน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้จากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ ควันบุหรี่ การเผาขยะ เผาหญ้า เผาเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงาน เป็นต้น ด้วยขนาดที่เล็กมากจึงสามารถลอดผ่านการกรองของขนจมูก ไปยังหลอดลม ลงลึกจนถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ในระยะยาวมีผลทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือดอีกด้วย