ประชาสัมพันธ์

เลย อำเภอปากชม จัดงานเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขง “สายน้ำ สายลม เมืองปากชม มหัศจรรย์แห่งชีวิต” สืบสานวิถีชาวลุ่มน้ำโขง

วันที่ 23 ก.พ. 2567 ที่บริเวณลานประติมากรรมพญาอนันตรนาคาธิบดี อำเภอปากชม จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขง และกิจกรรม “สายน้ำ สายลม เมืองปากชม มหัศจรรย์แห่งชีวิต” ประจำปี 2567 มีนายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นายอำเภอปากชม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองท้องถิ่น นักท่องเที่ยว ประชาชนชาวอำเภอปากชมทั้ง 8 ตำบลร่วมงาน

นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นายอำเภอปากชม กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และอำเภอปากชม จัดงานเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงฯ ประจำปี 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอปากชมในมิติด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย ประกวดแอโรบิก To Be Number One ประกวดธิดาปลาสมบูรณ์ แข่งขันเซปักตะกร้อ การแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนปากชมวิทยา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นิทรรศการจากกรมประมงจังหวัดเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองปากชมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอปากชม

ภายในงานยังมีการจับปลาแสดงอัตลักษณ์ชาวลุ่มน้ำโขงอำเภอปากชมนางรำกว่า 500 ชีวิต ชาวอำเภอปากชม ร่วมกันสืบสานวิถีชาวลุ่มน้ำโขง มีการจัดขบวนแห่เทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขง ที่ตกแต่งให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำโขงเมืองปากชม พร้อมการแสดงรำของนางรำ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 แห่ง เป็นการสร้างบรรยากาศสีสันการเปิดงานให้ยิ่งใหญ่อลังการ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ รางวัลแข่งขันประกวดทำอาหาร “เมนูส้าปลาน้ำโขง รสชาติที่หายไป The Lost Taste” และรางวัลประกวดขบวนแห่เทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขง

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลกินปลา และเดินทางเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของอำเภอปากชม จังหวัดเลย